Sveriges nationaldag 6 juni 2017


I prästgårdsparken hissades fanan mot en blå himmel. Efter välkomsttal (Lennart Eriksson), trumpetsolo (Bo-Inge Svensson), diktläsning (Margit Sjölin) samt sång (Björklinge kyrkokör) ledde fanborgen vägen till den välfyllda kyrkan där även Gås-Anders spelmanslag, Qvartetten och Furulidssångarna anslöt. Operasångaren Raymond Björlings tenorstämma fyllde kyrkans valv med praktfull sång och Johan Gabriel Borgenstierna höll ett högtidstal om Sveriges plats i historien och om nåden att få leva i ett fritt land.

Vinden ger liv åt fanorna medan Margit Sjölin läser en väl vald dikt.

 

 

Underbar sång framförd av operasångaren Raymond Björling.

 

Foto: Lennart Eriksson
Högtidstalare Johan Gabriel Borgenstierna, ett välformulerat tal om Sverige i historien och lyckan att få leva i ett fritt land.
Förening:

Björklinge Hembygdsförening

Skapad av: Jan Rydenius (2019-02-14 15:18:49) Kontakta föreningen
Ändrad av: Jan Rydenius (2019-03-19 18:41:10) Kontakta föreningen