Höstträff - Björklinge kyrkogård, kulturhistoria och bygdeforskning - 16 oktober 2016


Höstträff - Björklinge kyrkogård, kulturhistoria och bygdeforskning - 16 oktober 2016

Ett samarbete mellan Svenska kyrkan i Björklinge, Björklingebygdens släktforskarförening och Björklinge hembygdsförening.

Till inledande musik av Gås-Andersbygdens spelmanslag fylldes församlingshemmet med intresserade åhörare. Efter välkomnande av Lennart Eriksson (ordförande), mer musik av spelmanslaget och en kort introduktion av Johan Gabriel Borgenstierna berättade kyrkoherde Mats Thurfjell om kyrkans arbete med gravinventeringen. Annette Nonnemark gav praktiska exempel från inventeringsarbetet. Solveig Brundin Eriksson från Björklingebygdens släktforskarförening visade sedan hur informationen som samlats in under inventeringen använts och gjorts sökbar på nätet via släktforskarförbundets hemsida. Solveig berättade även om projektet "Namn åt de döda" som genomförs inom Sveriges släktforskarförbund.

Eftermiddagen avrundades med gott kaffe, smörgåsar och, för dem med tur, ett par lotterivinster.

Kyrkoherde Mats Thurfjell tydliggjorde hur det fungerar på kyrkogården och fick även svara på en del frågor från publiken.

 

Föreningens medlemmar hade slutit upp i stort antal och lyssnade uppmärksamt innan det var dags för kaffe.

 

Solveig Brundin Eriksson passar på att informera om Björklingebygdens släktforskarförening medan Lennart Eriksson tackar för en fin presentation och gott samarbete.

Förening:

Björklinge Hembygdsförening

Skapad av: Jan Rydenius (2019-02-14 11:43:43) Kontakta föreningen
Ändrad av: Jan Rydenius (2019-02-14 11:44:55) Kontakta föreningen