Välkommen till vår nya hemsida!

Intresseföreningen Bertil Ifwers Museum bildades 1995 av en grupp Munsöbor för att i Bertil Ifwers anda bevara och utveckla hans samlingar till ett hembygdsmuseum.

Bertil Ifwer, född på Ekerö 1925, flyttade till Söderby gård på Munsö med sina föräldrar på 1930-talet.

Samlarintresset fanns redan i unga år, till en början samlade Bertil föremål, tidskrifter och fotografier som hade anknytning till idrottsvärlden.

Samlandet på logen vid Solvik startade i större skala på 1980-talet i och med arvskiftet av föräldrahemmet, Söderby gård. Bertils far Oskar Ifwer var också en stor samlare, främst av dokument från politik och föreningsliv.

Samlingen består i dag till största delen av bruksföremål från trakten,främst från tidigt 1900-tal.

Bertil Ifwer avled den 27 april 1994. Museiföreningen bildades 1995 i syfte att bevara och förvalta samlingarna enligt Bertils önskemål.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter