Om oss

Bergviks Allting 1993 - 2013.pdf

Välkommen till Bergvik Alltings nya hemsida. Här kan du läsa om föreningen och våra aktiviteter samt om Industrimuseet och Bergviks historia.

Bergviks Allting förvaltar ett mycket värdefullt arv genom att svara för skötseln av Bergviks Industrimuseum med tillhörande cafeteria. Museet tillkom år 1974, föreningen bildades i november 1993 som bygdeutvecklingsförening. Året därpå överläts skötseln av museet till Bergviks Allting. Det är inte vilket museum som helst eftersom det är inrymt i en byggnad som användes under den period då Bergvik hade världens första sulfitpappersmassafabrik, 1874.

Föreningen Bergviks Allting inriktar sig på kulturella aktiviteter; berättarkvällar, sång, musik och utställningar och lokala utvecklingsfrågor för bygdens framtid. Den största enskilda satsningen hittills är Karl Tirén-utställningen 1995 som först visades på Samstugan i Bergvik och senare samma år på Järnvägsmuseet i Gävle. Karl Tirén var stinsen som ägnade mera tid åt konst, samisk jojk och musik än åt ledningen av ortens då mycket livaktiga järnvägsstation.
En utställning kring Johan Wiklund och en vykortsutställning har också stått på programmet. Speciella sommarutställningar kompletterar den fasta utställningen. Till exempel konstnären Karin Öst med teckningar, Hanna Zetterlund, Bergvik med målningar och Anders Nordléns exemanensarbete; bildreportage om uteliggare på Hawaii. Sommaren 2015 visas naturbilder som Anita Östlund fotograferat. Sommaren 2016 konstutställning av Ewy Nymark, Åza Jonsson, Kim Lindgren och Elisabet Enmyren. Sommaren 2017 konstutställning av den lokale konstnären Hasse Svensson. 2018 utgjordes sommarutställningen av tavlor målade av Sune Söderholm från Hamnäs, Skog som levde mellan 1919 och 2013. Anita Östlund återkom med en fotoutställning sommaren 2019 "Mina favoritplatser". 

Under 1990-talet bedrevs flera projekt bland annat Bäckforsparken vid Variant köpcenter och räddningen av Ellerviks herrgård som var rivningshotat. Från millennieskiftet och framåt har det mesta av verksamheten utgått från Industrimuseet. Det har även blivit flera teaterföreställningar med Folkteatern Gävleborg i Samstugan.

Årligt återkommande och uppskattade arrangemang är Kolbullekvällen med svängig musik i början av augusti, Trädgårdssöndag i mitten av maj, svampsöndag i början av september samt julmarknad i början av december. Dessutom minst ett kulturarrangemang i månaden i museet.

Image

Beskrivning: Kolbullar Fotograf: Nils