Bergviks Allting hälsar dig välkommen!

Bergviks Allting förvaltar ett mycket värdefullt arv genom att svara för skötseln av Bergviks Industrimuseum med tillhörande cafeteria. Museet tillkom år 1974, föreningen bildades i november 1993. Året därpå överläts skötseln av museet till Bergviks Allting. Det är inte vilket museum som helst eftersom det är inrymt i en byggnad som användes under den period då Bergvik hade världens första sulfitmassafabrik, 1874.

Föreningen Bergviks Allting inriktar sig på kulturella aktiviteter, berättarkvällar, sång, musik och utställningar. Den största enskilda satsningen hittills är Karl Tirén-utställningen 1995 som först visades på Samstugan i Bergvik och senare samma år på Järnvägsmuseet i Gävle. Karl Tirén var stinsen som ägnade mera tid åt konst, samisk jojk och musik än åt ledningen av ortens då mycket livaktiga järnvägsstation.
En utställning kring Johan Wiklund och en vykortsutställning har också stått på programmet. Speciella sommarutställningar kompletterar den fast utställningen. Till exempel konstnären Karin Öst med teckningar, Hanna Zetterlund, Bergvik med målningar och för tre år sedan visade Anders Nordlén sitt exemanensarbete; bildreportage om uteliggare på Hawaii. Sommaren 2015 visas naturbilder som Anita Östlund fotograferat. Sommaren 2016 konstutställning av Ewy Nymark, Åza Jonsson, Kim Lindgren och Elisabet Enmyren. Sommaren 2017 konstutställning av den lokale konstnären Hasse Svensson. 2018 utgörs sommarutställningen av tavlor målade av Sune Söderholm från Hamnäs, Skog som levde mellan 1919 och 2013.

2018 sköts caféet av Moa Hylén 18 år från Kinsta i Söderala hon går konditoriutbildning i Gävle, så välkommen att smaka på den Hylénska fikabuffén som erbjuds i en fin historisk miljö invid Ljusnans älv.

Ett årligt uppskattat inslag är Kolbullekvällen i början av augusti, Förutom kolbullar bjuds besökarna på skön jazz.