Karl Johan och hans bror Karl Gustav

Karl Johan och hans bror Karl Gustav
Grenadjären Karl Johan Bratt (till vänster) har besök av sin bror Karl Gustav Hallgren i Ryttartorpet. Bröderna synes ha trevlig med ”en vit och en brun”. När Karl Johan Eriksson (soldatnamn Bratt) den 17 februari 1899 skrevs för Rusthållet N: o 56 Blacksta i Bergshammar var han en av de sista som blev indelt soldat i Sverige. Han var bara 17 år.

Foto genom Ivan Bratt