Kontakta oss

 Bergshammars hembygdsförening, kontakta Mats Hedblom, Sveas väg 24, 611 50 Nyköping, OBS! Ej Bygdegården.
 070-55 56 273, [email protected] Hyra av Bergshammars bygdegård: [email protected]

Bergshammars hembygdsförening vill ha nya medlemmar!
Skriv ditt namn och e-post i respektive ruta nedan och adressen i det nedre fältet. Ange om Ni vill bli medlem som enskild eller familj. Åravgift är 75 kr/person. Pusgirot 498 02 98-6

Nya medlemmar registreras i vårt medlemsregister och medlemsavgiften aviseras i samband med kallelsen till årsmötet.

Ansökan innebär  också godkännande av registrering i medlemsregistret! (Dataskyddsförordningen, GDPR)

Bergshammars hembygdsförening
802459-8974

Ordförande
Johnny Andersson
Brittas väg 7, 611 50 Nyköping
Tfn. 0155-582 43

Sekreterare:
Ulla Hedblom
Sveas väg 24
611 50 Nyköping
0155-58090
[email protected]

Kassör och personuppgiftsansvarig, webbansvarig för föreningens hemsida samt fadder för Bygdeband i Södermanland.

Mats Hedblom
Sveas väg 24
611 50 Nyköping
0155-580 90
070-55 56 273
[email protected]

Ledamöter
Rune Ericsson
Suppleanter
Kjell Carlsson
Olle Ericsson Jan-Erik Eriksson
  Ingvar Franzén
  Maud Pettersson

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]