Historik från Höör


Historik från Höör och första flytten

Image

Möllan på Kvarnbacken i Höör

Möllan byggdes ursprungligen i Höör år 1879. Det är inte känt vem som byggde den men förmodligen någon av de möllebyggare och kvarnstenshuggare som var verksamma i Höör vid den tiden. Det berättas att mjölnaren Ola Nilsson år 1882 köpte ett stycke mark uppe på Kvarnbacken i Höör, där han lät uppföra en väderkvarn av typen Holländare, även kallad hättekvarn. En möllarebostad uppfördes samma år invid möllan.
År 1887 sålde Ola Nilsson tomt och kvarn till Lars Åkesson och hans fästekvinna småskolelärarinnan Assarina Nilsson, och de drev kvarnen fram till årsskiftet 1902-1903. Enligt vissa källor gick kvarnen allmänt under benämningen Hattemöllan på Kullen. Andra uppgifter säger att kvarnen kallades Värmöllan och bostaden för Värmöllehuset.

Olyckan
Lars Åkesson måste ha varit ouppmärksam den där dagen när han gick ut på kvarnbacken i blåsten. Han träffades med ett hårt slag av en kvarnvinge och blev halvt invalidiserad. Åkesson orkade sedan inte inte själv sköta kvarnen och arrenderade därför bort den till möllaren Pål Skog. Kontraktet, som var författat av Skog, var ett riktigt konststycke. Bland annat tilläts Skog att göra nödvändiga reparationer och kostnaderna för dessa skulle dras av från arrendet.
Avdragen blev till slut så omfattande att de allt oftare översteg arrendet, så Åkesson fick betala avsevärda belopp till Skog årligen. Åkesson försökte då säga upp kontraktet, men det var så knepigt skrivet att det inte gick. Följaktligen rådde ett mycket spänt förhållande dem emellan.

Hemfridsbrott
Så en dag när Skog trodde att Åkesson var ensam hemma, gick han in till honom, hotade honom och ämnade överfalla honom. Åkesson var gammal och skröplig och kunde inte försvara sig, så han försökte fly undan Skog. Men det Skog inte visste var att mölleåkare Svensson satt i rummet bredvid. Han var en tränad slagskämpe och slängde omilt ut Skog från huset. Hemfridsbrottet blev ej anmält eller utrett i brist på vittne, men Skog blev dömd till 6 års fängelse för andra brott..

Julorkanen 1902
På juldagen 1902 slog Julorkanen till med kraft mot Danmark och Skåne och ställde till med stora skador. Vingarna på den drygt 20 år gamla möllan höll inte för påfrestningen av den starka vinden utan gick sönder och rasade till marken. Åkesson bestämde sig då för att avsluta verksamheten i kvarnen och sålde den därefter till Olof Andersson i Åstorp. Möllan monterades ner, lastades i smådelar på vagnar och fraktades till Åstorp.

Från berättelser: Framtagna och skrivna av Danuta Lindsjö, Höör
Bild: Knut Jönssons bildsamling

Förening:

Åstorps Hembygdsförening

Förening:

Åstorps Hembygdsförening

Skapad av: Jan Eriksson (2021-07-25 15:28:21) Kontakta föreningen
Ändrad av: Jan Eriksson (2021-07-26 22:26:38) Kontakta föreningen