Hembygdsgården


Hembygdsgården


Hembygdsgården, även kallad Lindesgården efter de sista ägarna, utgör ett av bygdens främsta exempel på en gammal kringbyggd korsvirkesgård med anor från 1700-talet, men gården är säkerligen mycket äldre än så. Gården låg ursprungligen vid Björnekulla kyrka. I samband med enskiftet 1809 flyttades den, liksom många andra, till en ny plats. Sten för sten och bjälke för bjälke plockades byggnaderna ner och återuppfördes vid Skogsvägen, nuvarande Vramsvägen.

När vägen breddades i början av 50-talet låg en av byggnaderna i vägen och flyttades till Perslund. Det blev Hembygdsföreningens första hus som kallades Stugan och 1977, när syskonen Linde gått bort, skänktes de övriga byggnaderna också till Hembygdsföreningen. Några år tidigare tillkom möllan vid gården.

Större delen av gården är ett innehållsrikt museum.

Åstorps Hembygdsförening äger, förvaltar och sköter gården.


Hembygdsgårdens Historik

Gårdens Museum

Förening:

Åstorps Hembygdsförening

Skapad av: Jan Eriksson (2020-12-27 18:49:00) Kontakta föreningen
Ändrad av: Jan Eriksson (2021-07-30 22:04:31) Kontakta föreningen