Om oss

Hembygdsföreningens ändamål är

att slå vakt om Äspereds kulturarv och bidra till att invånarna får en hemkänsla i Äspered.
Föreningen skall uppnå detta genom att:

Vårt program för 2024:  Årsprogram 2024 rev.pdf

  • medverka till vård och bevarande av bygdens natur, kultur och fornminnen
  • samarbeta med kommunen samt föreningar och företag i bygden
  • uppmuntra till aktiviteter som gynnar bygden och dess utveckling
  • ordna aktiviteter som ökar kunskapen om bygden, dess natur och historia