Om oss

Asa Hembygdsförening bildades 1939. . Föreningens förste ordförande blev  pastor Carl Lindsten   Edvin Petersson Buskatorp sekr. Emil Johansson Plantingsboda kassör, Gunnar Petersson Hångeryd, Håkan Karlgren Kalvhult, Viktor Johansson Norratorp, Sture Petersson Vitabråten och Gustav  Nilssson Asaryd.  

  På den tiden fanns det olika åsikter om var i Asa en Hembygdspark skulle ligga. I början av 1950-talet inleds förhandlingar med Domänverket ( nuv. Sveaskog  och slutligen enas man om Klockhagen, nära kyrkan. 1952 skrevs kontrakt med Domänverket om arrende av mark för en hembygdspark vid torpet Klockhagen Det dröjer dock till 1964 innan det blir invigning av Hembygdsparken. Innan dess hade man flyttat dit Taggastugan och de andra byggnaderna som idag tillhör Hembygdsparken. Taggastugan inköptes från Loftsryd och flyttades till Hembygdsparken av Ture Johansson Baggansås för 2 500 kr. En bod från Norrekvarn och en från Sigridslund uppsattes. 1957 flyttades en ladugård från Enekullen till hembygdsparken. 1960 uppsattes gärdesgård runt hembygdsgården.  Nuvarande gärdesgården är från 2005. Senare har en ängslada från Asaryd och en linbasta tillkommit. När hembygdsparken var helt klar, invigdes den 1964.  

ImageImage

Peter Magnus Thagg 1860-1936                                 Thaggastugan körs till hembygdsparken 1952

Matilda 1859-1934       Foto:1930-tal                          På motorhuven: Ture Johansson Berman Håkansson

                                                                                          På taket: Erik Håkansson Rune Liljengren

Länk till beskrivning av våra byggnader

.Dagens Hembygdsförening består av ca 170 medlemmar. Vår målsättning är att vårda och använda våra vackra miljöer vid Hembygdsparken, Kvarnen och Ordenshuset. Vi vill stärka intresset för hembygden och dess traditioner. Dessutom vill vi vara en länk mellan fast boende, utflyttade, sommarboende och alla som har rötter i Asa.

Länk till hembygdsböcker om Asa

Medlemsavgiften är 100 kr. Medlemsavgiften är föreningens viktigaste inkomst och tillsammans med en stor insats av frivilligt arbete är grunden för föreningens verksamhet. Vår målsättning är att all information ska ske via Rotombuden, hemsidan och Facebook.

Årsmötesprokoll

Datskyddsförordningen GDPR

Image

Asa socken ligger i Kronobergs län, ca 4 mil norr om Växjö. Namnet syftar på de två åsar som präglar bygden i det höglänta Norrvidinge härad.

Asa tillhör de tidigast befolkade områdena i Kronobergs län. Kolonisationen kom från söder längs Mörrumsåns vattensystem, där stenåldersfolket kunde finna goda betingelser för bosättning. I bygden finns också flera fornlämningar.