Om oss

Asa Hembygdsförening bildades 1939. Föreningens förste ordförande blev pastor Carl Lindsten. På den tiden fanns det olika åsikter om var i Asa en Hembygdspark skulle ligga. I början av 1950-talet inleds förhandlingar med Domänverket ( nuv. Sveaskog ) och slutligen enas man om Klockhagen, nära kyrkan. Det dröjer till 1964 innan det blir invigning av Hembygdsparken. Innan dess hade man flyttat dit Taggastugan och de andra byggnaderna som idag tillhör Hembygdsparken. Dagens Hembygdsförening består av ca 170 medlemmar. Vår målsättning är att vårda och använda våra vackra miljöer vid Hembygdsparken, Kvarnen och Ordenshuset. Vi vill stärka intresset för hembygden och dess traditioner. Dessutom vill vi vara en länk mellan fast boende, utflyttade, sommarboende och alla som har rötter i Asa.

Medlemsavgiften är 100 kr. Medlemsavgiften är föreningens viktigaste inkomst och tillsammans med en stor insats av frivilligt arbete är grunden för föreningens verksamhet. Vår målsättning är att all information ska ske via roteombuden, hemsidan och Facebook.

Asa socken ligger i Kronobergs län, ca 4 mil norr om Växjö. Namnet syftar på de två åsar som präglar bygden i det höglänta Norrvidinge härad.

Asa tillhör de tidigast befolkade områdena i Kronobergs län. Kolonisationen kom från söder längs Mörrumsåns vattensystem, där stenåldersfolket kunde finna goda betingelser för bosättning. I bygden finns också flera fornlämningar.