Dag: 11 november 2021
Plats: Rågsvedens bystuga
Tid: 18:00


Med anledning av förslag till stadgeändring kallar styrelsen för Äppelbo Hembygdsförening till extra medlemsmöte.


Enligt Stadgar för Äppelbo Hembygdsförening §8 kan ”Ändring av dessa stadgar ske genom beslut vid två föreningsmöten, varav ett årsmöte, om förslaget kungjorts i samband med kallelse.” Om mötet den 11/11 beslutar att godkänna stadgeändringen tas förslaget således upp på årsmötet 2022 för eventuell slutgiltig ändring.

Bakgrund

Vid föreningens årsmöte 2021 inkom Mattias Lundell med förslag om att ersätta befintliga kommittéer i föreningen med personer i styrelsen som ansvarar för olika ansvarsområden, baserade på nuvarande kommittéområden.


Mattias förklaring till förslaget:

”Det här förslaget kommer för att de nuvarande kommittéerna inte har fungerat på några år och vissa inte på många år. Orsakerna är flera, så därför anser jag att en smidigare och mer varaktig lösning vore att en förankring finns i styrelsen och att styrelseledamoten som ansvarar, i sin tur om det skulle kännas aktuellt, utser/kallar någon eller några utom styrelsen som utför det som behövs göras inom respektive område.”


Styrelsen har behandlat förslaget och föreslår följande stadgeändring.


Förslag till stadgeändring

Förslaget till stadgeändring berör §4 Föreningsmöten samt §5 Styrelse. I §4 framgår 22 punkter som ska förekomma vid föreningens årsmöte. Styrelsens förslag är att stryka punkt 13-18 från agendan i §4, vilka avser:

 • Val av fyra ledamöter i dräktkommitté
 • Val av fyra ledamöter i aktivitetskommitté
 • Val av tre ledamöter i byggnadskommitté
 • Val av fyra ledamöter i hemslöjdskommitté
 • Val av fem ledamöter i hemslöjdskommitté
 • Val av fem ledamöter i kommitté för hembygdsgården
 • Val av sex stycken uppbördsfunktionärer

Förslaget innebär även ett tillägg i §5 Styrelse nämligen:


b) Att inom eller utom styrelsen utse person-/er sammankallande för respektive ansvarsområden:
Städning utom- och inomhus på hembygdsgården

 • Byggnaderna på hembygdsgården
 • Sockendräkter och textilier
 • Arkivet
 • Föreningens samlingar, utöver punkt 2, 3 & 4 ovan.
 • Aktiviteter
 • Trollbröllopsansvarig (byggnaderna på Lämåsen samt ombud till Trollkommittén)

Förening:

Äppelbo Hembygdsförening

Skapad av: Theres Johansson (2021-10-31 11:01:49) Kontakta föreningen
Ändrad av: Theres Johansson (2021-10-31 11:01:49) Kontakta föreningen