Om oss

Ankarsrums hembygdsförening bildades 1947 på initiativ av ingenjör Gösta Klemming. Styrelsen konstituerade sig den 9 december 1947. Till ordförande valdes Gösta Klemming, vice ordförande Johan Svennberg, sekreterare Gunnar Lindberg, kassör Henrik Sundström, intendent Erik Lehman.

Efter ett par års hemlöshet vad lokaler beträffar, löste sig den frågan år 1955. Ankarsrums bruk firade då 300-års jubileum, och man beslöt att hembygdsföreningen skulle få disponera en byggnad från 1830-talet till museum.

År 1972 skänkte Brukets ägare AB Electrolux byggnaden samt ett avstyckat markområde till föreningen. Läget är mycket vackert vid Långsjöns utlopp, en plats som tidigare varit lastageplats.

Image
Beskrivning: Museet, Kungsvägen 13 (Rättarebyggningen) Fotograf: Gustaf Carlsson

Huset, den så kallade Rättarebyggningen är en rödfärgad, vacker byggnad i två våningar samt en  rymlig vind. Klockstapel sattes upp samma år. Klockan är den kyrkklocka som förr kallade bruksborna till andaktsstund i en äldre magasinsbyggnad som tidigare tjänstgjorde som gudstjänstlokal.

Image
Beskrivning: Magasinet (Brukskyrkan). Fotograf: Gustaf Carlsson

Loftboden kommer från Ekenäs i Gladhammar och har två våningar med svalgång och vällingklocka. Loftboden flyttades från Ekenäs 1966. Vällingklockan kommer från Kannsjömåla (saknas på bilden)

Image
Beskrivning: Loftboden i Ekenäs Fotograf: Erik Lehman

År 1986 skänkte kommunen Valsverkskontoret till föreningen. Det är en rest av övre bruket och ligger vid den vackra Bruksparken. Hela byggnaden är i dag en imponerande industriutställning, över 3300 registrerade föremål finns att titta på, föremål som vittnar om livet på bruket.

Image
Beskrivning: Valsverkskontoret Fotograf: Erik Lehman

Efter omfattande ombyggnad invigdes lokalerna 2008-05-24 och heter numer Aktiveum. I Lehmanrummet finns foton som även finns publicerade på Digital Kultur och allt som Västerviks Tidningen publicerat om Ankarsrum de senaste 80 åren. Tillverkningen avspeglar sig i ting från skiftande epoker i brukets historia. Emaljskyltar, järngrytor, fingjuteriets krucifix och paraplyställ, järnkaminer och spisar. Kanonkulor och granater lik väl som ting för köket som sillstekare och rånjärn.

Image

Beskrivning: Gösta Kklemming erhåller plakett av dir. Jonas Spånberg Fotograf: Gustaf Carlsson. Bilden visar fr.v. Gustav Carlsson, med ryggen mot kameran Dir. Jonas Spånberg. Göran Gustafsson, Gösta Klemming och Per-Olof Melin.
Image
Västerviks kommuns kulturstipendium 2009 tilldelades Ankarsrums Hembygdsförening och Överums Hembygdsförening. Från vänster Åke Österberg, Elis Adolfsson och Kenneth Lennrtsson från Överum. Rolf Lindqvist, Britt-Louise Apell och Donald Öfverberg från Ankarsrum