Intressant information från Kramfors kommuns kulturenhet:

Kramfors kommuns kulturenhet har nu publicerat två skrifter om Rysshärjningarna längs Norrlandskusten år 1721.
 
Den 12-sidiga skriften behandlar sammanfattande bakgrunden till härjningarna och speciellt Kramfors kommun.
 
Den 144-sidiga skriften är ett gigantiskt forskningsarbete som Lars Högberg generöst delar med sig av så att det blir tillgängligt för alla intresserade. I skriften har han forskat fram och transkriberat 1700-talstext så att det finns uppgifter om varenda by, vartenda hemman och vartenda namn på den befolkning som drabbades.
 
Vår förhoppning är ett skriften kan stimulera till möten och fortsatt forskning ute i byarna bland släktforskare och hembygdsföreningar. Då kan man bygga vidare i sin forskning med Lars Högbergs uppgifter som grund.
Vi önskar också att vi kommer att få ta del av och tillföras berättelser som vi inte känt till för den här första upplagan.
Vi kommer att revidera skriften under november 2021 och komplettera med inkomna berättelser.
Mail skickas till:  [email protected]

Jag vågar påstå att Kramfors kommun nu tagit ett alldeles nytt initiativ som kan stimulera till möten och diskussioner ute i landet. Det är redan flera som hört av sig efter det att den mindre skriften publicerades på vår hemsida i december 2020.
 
https://www.kramfors.se/se--gora/kultur-och-upplevelser/historia/ryssharjningarna.html
 
Med vänlig hälsning
 
Lena Hermansson
Kultursekreterare
Kramfors kommun


Förening:

Ångermanlands hembygdsförbund

Skapad av: Mona-Lisa Mårtensson (2021-08-24 17:50:33) Kontakta föreningen
Ändrad av: Mona-Lisa Mårtensson (2022-04-10 12:29:45) Kontakta föreningen