Om oss

Alltidhults Intresseförening tillvaratar gemensamma intressen för Alltidhults by och gamla skolrote.

Vi bedriver bl a kulturell verksamhet i orten och ansvarar för Alltidhults gamla skola, som byggdes 1844 och var en av Sveriges första skolor. Skolan är byggnadsminne sedan 2005. Föreningen har också en roll som traditionell byaförening och driver aktuella frågor om landsbygdsutveckling, turism och kultur.

I Alltidhults skola gick nobelpristagaren Harry Martinson under ett skolår, och författaren Sven Edvin Salje skrev här sin första roman i Lovängssviten. Här hittar du mer om författarna.

Skolsalen och lärarbostaden är till uthyrning under sommarhalvåret.

Våra sponsorer