Om oss

Alltidhults Intresseförening tillvaratar gemensamma intressen för Alltidhults by och gamla skolrote.

Vi bedriver bl a kulturell verksamhet i orten och ansvarar för Alltidhults gamla skola, vilken är byggnadsminne sedan 2005. Föreningen har också en roll som traditionell byaförening och driver aktuella frågor om landsbygdsutveckling, turism och kultur.

I Alltidhults skola gick nobelpristagaren Harry Martinson under ett skolår, och författaren Sven Edvin Salje skrev här sin första roman i Lovängssviten. Skolsalen och lärarbostaden är till uthyrning under sommarhalvåret.