Om oss

Alltidhults Intresseförening tillvaratar gemensamma intressen för Alltidhults by och gamla skolrote.

Vi bedriver bl a kulturell verksamhet i orten och ansvarar för Alltidhults gamla skola, som startade i en ombyggd backstuga 1844 och var bland de första folkskolorna i Sverige. Skolan är byggnadsminne sedan 2005. Föreningen har också en roll som traditionell byaförening och driver aktuella frågor om landsbygdsutveckling och kultur.

I Alltidhults skola gick nobelpristagaren Harry Martinson under ett skolår, och författaren Sven Edvin Salje skrev här sin första roman i Lovängssviten. Här hittar du mer om författarna.

Skolsalen och lärarbostaden är till uthyrning under sommarhalvåret.

Våra sponsorer