Om oss

Älghults sockens hembygdsförening är en livaktig förening med omkring 500 medlemmar. De flesta bor inom socknens gränser, men ett hundratal är ”utsocknes” med anknytning till Älghult. Föreningen bildades 1939 med hembygdsvännerna Sven Blomén och Oscar Karlsson i spetsen. Oscar Karlsson, som bodde på Lyckanshöjd, flyttade 1936 ett gammalt timmerhus från Högerås dit. Där samlade han gamla allmogeföremål från socknen. När hembygdsföreningen bildades skänkte han stugan med samlingen till föreningen.

I hembygdsföreningens uppdaterade stadgar, antagna vid årsmötet 2015, finns ändamålsparagrafen kvar från de stadgar som har gällt sedan 1939.

Föreningens ändamål är att inom Älghults socken och angränsande trakter samla och vårda fornminnen och kulturvärden samt höja samhörighetskänslan och kärleken till hembygden. Dessa syften vill föreningen främja exempelvis genom att utforska, bekantgöra, samla och vårda sådana i orten befintliga fornlämningar, byggnader och lösa fornsaker, vilka är av arkeologiskt och kulturhistoriskt intresse. Genom att uppteckna och bevara sagor och sägner, folkvisor och låtar, seder och bruk, som är säregna för orten, genom att verka för skyddande och bevarande av gamla minnesmärken och egendomligheter i bygdens natur såväl som andra kulturminnen, som är karakteristiska för svunna tiders byggnadssätt, redskap, husgeråd och hemslöjd i orten, samt verka för åstadkommande av lämpliga museilokaler till förvaring av de samlingar av fornsaker och kulturminnen, som förvärvas.

Hembygdsgården har vuxit efter hand, genom att hus från socknen har flyttats dit. I dag omfattar parken ett stort markområde och elva byggnader. I mitten av 1990-talet byggdes Museet. Där finns utställningar och föreningens samlingar av föremål från hela socknen: glastillverkning, snickeri, skogsskötsel, jakt och fiske, föremål från hushåll och matlagning och mycket annat. På övre våningen finns ett skolmuseum och en textilavdelning.

 

Kontakta oss

 c/o Roland Cronholm, Prästgården, 364 95 Älghult
 Älghults hembygdsgård, Lyckans höjd, Christina Grips väg
 070-6364193[email protected]