Om oss

Hembygdsföreningen är i dag en livaktig förening med omkring 500 medlemmar. De flesta medlemmarna bor inom sockens gränser, men ett hundratal är ”utsocknes” som har någon anknytning till Älghult.

Föreningen bildades 1939 av en samling hembygdsvänner med Sven Blomén och Oskar Karlsson i spetsen.
Oskar Karlsson hade i början av 1930-talet flyttat ett gammalt timmerhus till Lyckanshöjd, där han tidigare byggt sitt bostadshus, och där börjat samla gamla allmogeföremål.
När hembygdsföreningen bildades skänkte han Högeråsstugan med samlingen till föreningen.

hembygdsföreningens stadgar antagna vid årsmötet 2015 finns ändamålsparagrafen kvar från de stadgar som gällt sedan 1939.

Föreningens ändamål är att inom Älghults socken och angränsande trakter samla och vårda fornminnen och kulturvärden samt höja samhörighetskänslan och kärleken till hembygden.

Dessa syften vill föreningen främja exempelvis genom att utforska, bekantgöra, samla och vårda sådana i orten befintliga fornlämningar, byggnader och lösa fornsaker, vilka är av arkeologiskt och kulturhistoriskt intresse.

Genom att uppteckna och bevara sagor och sägner, folkvisor och låtar, seder och bruk, som är säregna för orten, genom att verka för skyddande och bevarande av gamla minnesmärken och egendomligheter i bygdens natur såväl som andra kulturminnen, som är karakteristiska för svunna tiders byggnadssätt, redskap, husgeråd och hemslöjd i orten, samt verka för åstadkommande av lämpliga museilokaler till förvaring av de samlingar av fornsaker och kulturminnen, som förvärvas.

Hembygdsgården har vuxit efterhand, genom att hus från socknen flyttats dit. I dag omfattar den ett stort markområde och elva byggnader.
I mitten av 1990-talet byggdes Museet i hembygdsparken. I Museet finns utställningar av föreningens samlingar av föremål från olika ämnesområden. Där finns utställningar om glastillverkning, om snickeri, skogsskötsel, om jakt och fiske, föremål från hushåll och matlagning och mycket annat. På övre våningen finns ett skolmuseum och en textilavdelning med massor med gamla kläder och hemslöjd.

hembygdsföreningens stadgar antagna vid årsmötet 2015 finns ändamålsparagrafen kvar från de stadgar som gällt sedan 1939.

Föreningens ändamål är att inom Älghults socken och angränsande trakter samla och vårda fornminnen och kulturvärden samt höja samhörighetskänslan och kärleken till hembygden.

Dessa syften vill föreningen främja exempelvis genom att utforska, bekantgöra, samla och vårda sådana i orten befintliga fornlämningar, byggnader och lösa fornsaker, vilka är av arkeologiskt och kulturhistoriskt intresse.

Genom att uppteckna och bevara sagor och sägner, folkvisor och låtar, seder och bruk, som är säregna för orten, genom att verka för skyddande och bevarande av gamla minnesmärken och egendomligheter i bygdens natur såväl som andra kulturminnen, som är karakteristiska för svunna tiders byggnadssätt, redskap, husgeråd och hemslöjd i orten, samt verka för åstadkommande av lämpliga museilokaler till förvaring av de samlingar av fornsaker och kulturminnen, som förvärvas.