Personuppgiftshantering


Här hittar du information om det sätt personuppgifter hanteras inom Alfta sockens hembygdsförening.
Klicka här för att få upp de principer som vi arbetar efter i föreningen.

Editerad av: Bo Arnells (2018-11-10 15:11:33)