Sommaröppet 2024

24/6-9/8

Måndag-fredag kl. 11:00-17:00

Lördag-söndag kl. 11:00-15:00

* visningar med guide

* kaffeservering 

* hantverk

Varmt välkomna!

  • Torsdag 20 april 2023
  • Kl. 19:00
  • Alfta hembygdshus

Kören Tonflödet inleder och därefter årsmötesförhandlingar. 

Kaffe med smörgås serveras.

Varmt välkomna!

Styrelsen

Visa fler

Om oss

Alfta sockens hembygdsförening bildades den 18 december 1923.

Föreningens viktigaste uppgift skall enligt de första stadgarnas första paragraf vara: ”Att söka bevara minnet av gånga tiders kultur inom hembygden samt uppväcka kärlek till och sprida kunskap till denna vår bygd.

Våra stadgar har moderniserats sedan dess, men innebörden i stadgarna är desamma.

Aktiviteter