Om oss

Alfta sockens hembygdsförening bildades den 18 december 1923.

Föreningens viktigaste uppgift skall enligt de första stadgarnas första paragraf vara: ”Att söka bevara minnet av gånga tiders kultur inom hembygden samt uppväcka kärlek till och sprida kunskap till denna vår bygd.

Våra stadgar har moderniserats sedan dess, men innebörden i stadgarna är desamma.

Aktiviteter

VÅRA BESÖKSMÅL

Hälsingegård Löka

January 1, 2021, 12:01 AM - December 31, 2021, 11:58 PM

Hälsingegård Löka håller i normalfallet öppet med guidad tur i vårt kulturarv från midsommar till en bit in i augusti. På grund av den rådande situationen med pandemin kan vi inte ha vårt normala öppethållande denna sommar.

Du är naturligtvis välkommen att gå runt på gården och uppleva miljön, även om vi inte...

Läs mer >