Smygpremiär lagom till jul

Nya skyltar för etapp 2 i Alfta kulturstig har monterats upp i Alfta. 
Vi fortsätter längs Långgatan i Alfta mot Alfta kyrka och gör avstickare till Ungmansvägen, Pell-persvägen, Prästgården, och Kyrkskolan. Genom hembygdsparken intill Alfta Hembygdshus och åter mot Knaggatorget.

Kartskiss med den nya sträckan är inte klar, men skall finnas klar till invigningen...

Läs mer >

Hälsingegård Löka håller stängt denna sommar

På grund av den rådande pandemin håller vår hembygdsgård stängt denna sommar.

Styrelsen i Alfta sockens hembygdsförening har fattat det tunga beslutet efter att ha prövat olika idéer men funnit att det inte är möjligt. 
Vi ser fram emot kommande sommarsäsonger på Hälsingegård Löka och riktar nu in oss...

Läs mer >

Visa fler

Om oss

Alfta sockens hembygdsförening bildades den 18 december 1923.

Föreningens viktigaste uppgift skall enligt de första stadgarnas första paragraf vara: ”Att söka bevara minnet av gånga tiders kultur inom hembygden samt uppväcka kärlek till och sprida kunskap till denna vår bygd.

Våra stadgar har moderniserats sedan dess, men innebörden i stadgarna är desamma.