Medlemsresa Alfta sockens hembygdsförening

Lördag 20 augusti reser vi med buss till

* Fågelsjö gammelgård

* Los koboltgruva

Anmälan ENDAST till Löka, telefon 0271-556 49.

Priset är; 600kr/pp och i det ingår entréer med visningar, mat samt bussresa.

Välkommen med din anmälan!

Sommaren på Löka 2022

Vi har öppet mellan 27 juni till 14 augusti.

Vardagar mellan kl. 11:00-17:00.

Helg mellan kl. 11:00-15:00.

Visning, Café och handelsbod.

Varmt välkomna!

Visa fler

Om oss

Alfta sockens hembygdsförening bildades den 18 december 1923.

Föreningens viktigaste uppgift skall enligt de första stadgarnas första paragraf vara: ”Att söka bevara minnet av gånga tiders kultur inom hembygden samt uppväcka kärlek till och sprida kunskap till denna vår bygd.

Våra stadgar har moderniserats sedan dess, men innebörden i stadgarna är desamma.

Aktiviteter