Om oss

Vår hembygdsförening har sin verksamhet i Åby socken, ca 2 mil norr om Kalmar. Tätortssamhället heter Läckeby, där också vår kyrka, Åby kyrka, ligger vackert belägen. Föreningen är engagerad i bygdens utveckling samt att tillvarata vår hembygds historia och dokumentera den. Vi bedriver också museiverksamhet. Lantbruks- och lanthussålls-museum samt ett rörmokarmuseum.

 

 Den 2 mars 1983 hade några intresserade sockenbor samlats för att dryfta frågan om att bilda en hembygdsförening.  Åby var den enda socknen i Kalmar län som saknade hembygdsförening. Man beslöt att utfärda en inbjudan till alla hushåll i Läckeby för ett möte i Bygdegården den 27 mars. De närvarande den dagen beslöt enhälligt att bilda en hembygdsförening, som skulle vara anslutentill Kalmar läns Fornminnes & Hembygdsförbund. Stadgar antogs samtidigt denna dag. De första åren bedrevs verksamheten i föreningen utan att vi hade någon egen samlingslokal, men i början av 90-taletfick föreningen möjlighet att av Växjö stifts egendomsnämnd hyra ett magasin med tillhörande 5-hålsutedass (till höger på bilden) som låg i nära anslutning till Åbygården och kyrkan. Det renoverades varsamt och blev vår hembygdsgård.Den 2 mars 1983 hade några intresserade sockenbor samlats för att dryfta frågan om att bilda en hembygdsförening.  Åby var den enda socknen i Kalmar län som saknade hembygdsförening. Man beslöt att utfärda en inbjudan till alla hushåll i Läckeby för ett möte i Bygdegården den 27 mars. De närvarande den dagen beslöt enhälligt att bilda en hembygdsförening, som skulle vara anslutentill Kalmar läns Fornminnes & Hembygdsförbund. Stadgar antogs samtidigt denna dag. De första åren bedrevs verksamheten i föreningen utan att vi hade någon egen samlingslokal, men i början av 90-taletfick föreningen möjlighet att av Växjö stifts egendomsnämnd hyra ett magasin med tillhörande 5-hålsutedass (till höger på bilden) som låg i nära anslutning till Åbygården och kyrkan. Det renoverades varsamt och blev vår hembygdsgård.

Image

Hösten 2001 erbjöds föreningen att av stiftet inköpa,
dels vår hembygdsgård och prästgårdens ekonomi-
byggnader samt kuskbostad och en tvättstuga som
nu är inrett till ett brandsäkert arkiv.

Image

 
Image
Snickarbod, kuskbostad och brygghus
Image
Arkivet

Under försommaren 2013 blev föreningen informerad om att
även bostadshuset, garaget och svinhuset var till försäljning.
Under våren 2014 har förvärvet av dessa byggnader och c:a
1 ha. markområde blivit klart.

Image

I och med detta förvärv är föreningen nu ägare till lantbruks-
enhetens alla byggnader.

Image

"Svinalängan", bostadshuset (gaveln) och till höger på bilden,
garaget (del av) som bl.a. innehåller
 

Rörmuséet.

Ett reportage från tidningen VVS-Forum.

"Ett VVS-museum blev två.
För ett par år sedan slog VVS-museet i Katrineholm igen sina portar för gott. Flera organisationer, företag och personer i VVS-branschen startade därefter ett nytt museum i Ahlsells lokaler i Bromma som invigdes i maj. Men bara drygt en månad senare öppnade Kjell Axelsson tillsammans med sina bröder ett ytterligare ett museum med föremål från Katrineholm.
I Läckeby strax norr om Kalmar hamnade delar av inventarierna från det nedlagda VVS-museet i Katrineholm. Initiativtagaren till Smålandssvaret på VVS-branschens eget museum i Bromma är VVS-företagaren Kjell Axelsson, i dag ordförande i Famax-gruppen som drivs av hans söner.
– Själva syftet med museet är att visa ungdomar och yrkesverksamma hur det såg ut i branschen för mindre än en
mansålder sedan. Museet är en referenspunkt som tydliggör utvecklingen och ger perspektiv på förutsättningarna då och nu, säger Kjell Axelsson"

Image

Den 17:e juli 2016 invigdes det nya VVS-museet i Läckeby. Det är Åby Hembygdsförening tillsammans med företagaren Kjell Axels-son och två av hans bröder, Rune Axelsson och Stig Axelsson, som startade det hela.
– Egentligen kom idén från min bror Rune om att öppna ett VVS-museum och då tog vi kontakten med Lennart Ohlsson, som var dåvarande ordförande, för Åby Hembygdsförening och han tände
på idén. Så vi träffades, planerade och startade en arbetsgrupp med Rune, min andra bror Stig och sedan Jan Ohlslöf, och Ronny Karlsson som gör jättemycket för Hembygdsföreningen. I början var även Lennart med, säger Kjell.

 
  Avslutningsvis en vinterbild från hembygdsgården.Image