Skånes Hembygdsförbund

Välkommen!

Skånes hembygdsförbund är en paraplyorganisation för den skånska hembygdsrörelsen. Våra 100 medlemsföreningar erbjuder hundratals arrangemang och utställningar årligen.  Se vad som händer i aktivitetskalendern här till höger eller använd listan över föreningar i vänstermenyn för att hitta till en förening nära dig!

Ny medlemsförening – Jöns Henrikssons minne

Bokstaven X Foto: SydvedFotograf: Bokstaven X Foto: Sydved

Bokstaven X Foto: Sydved

Vi välkomnar Föreningen Jöns Henrikssons minne till vår medlemsskara, som nu består av 101 föreningar! Jöns Henriksson, född 1622 vid Fredriksborgs slott på Själland, var präst i Östra Sallerup och Långaröds församlingar. Under sin levnad lät han anlägga den så kallade Prästgårdsparken som består av fyra kvarter åtskilda av kanaler och gångar. Den innehöll bl.a. dammar för fiskodling, ett lusthus, en jättekompass med 24 stensättningar samt en hyllning till Karl XI skrivet i 8 – 9 meter stora bokstäver bestående av dubbla stenrader med jordfyllning mellan. Parken är en av ett fåtal bevarade 1600-talsparker i Europa och klassas av Riksantikvarieämbetet som kulturminne med riksintresse. Föreningens syfte är att främja minnet av Jöns Henriksson samt att restaurera parken. Läs mer om föreningens verksamhet på www.karlxistenar.se

Ta bättre landskapsbilder!

Vi som älskar vårt landskap vill gärna föreviga känslan på bild, som ett minne eller för att visa andra hur vackert det är. Men resultatet blir kanske inte riktigt som vi tänkt oss. Nu erbjuder vi en workshop där du kan lära dig att hantera komposition, ljus och fotovinklar för ett lyckat resultat. Workshopen genomförs den 28 maj på Hallands Väderö tillsammans med kursledaren Sven Persson, professionell fotograf med inriktning på bland annat landskap. Kom och var med!

Hallands Väderö © Sven Persson / swelo.seFotograf: Hallands Väderö © Sven Persson / swelo.se

Hallands Väderö © Sven Persson / swelo.se

Läs mer här!

Marknadsför era aktiviteter via oss!

Ju fler av de aktiviteter som arrangeras under Hembygdens år som syns på webben, desto bättre. Då når informationen en bredare allmänhet och media har en chans att överblicka allt som händer under året. Läs mer om hur ni som förening kan bli en del av vår marknadsföring av Hembygdens år – tema landskap, oavsett om ni är medlemmar hos oss eller inte: Marknadsför aktiviteter

Vilken roll spelar hembygdsrörelsen?

Vid vårens kretsmöten, det första redan i mitten av februari, går startskottet för en diskussion om hur hembygdsrörelsen kan bidra till en positiv samhällsutveckling. Vilken uppgift bör hembygdsrörelsen ha, till skillnad från andra folkrörelser och organisationer? Det är Sveriges hembygdsförbund som initierat diskussionen som ska leda fram till en vision för hembygdsrörelsen 2030. Läs mer om visionsarbetet!

Bidra med en berättelse om 2016!

Under hela Hembygdens år 2016 samlar Sveriges hembygdsförbund in berättelser om mötesplatser i samarbete med Nordiska museet. Alla som vill kan bidra med text och bild. Det behöver inte vara långa berättelser, en kort beskrivning kan räcka. Vilka träffas, vad händer, vilken är din personliga relation till platsen och hur har mötesplatsen förändrats under tidens gång? Det kan till exempel vara torget, kaféet, skolan eller en virtuell plats i Sociala medier. Insamlingen kommer att förvaltas av Nordiska museet och bidra till en samtidsbild av Sverige 2016.

Lämna din text, samt läs och kommentera det andra har skrivit på: http://www.minnen.se/tema/motesplatser

Hembygder i radio!

Nu börjar en spännande serie program i P1 kultur om Hembygder.  I fyra reportage undersöks tillhörigheter, minnen och framtider.  Missa inte!

P1 Kultur – Hembygder

Gott nytt Hembygdens år 2016!

Så har Hembygdens år 2016 – i Skåne med tema landskap – inletts. Vi ska tillsammans arbeta för att hembygdsrörelsens gedigna kunskap om landskap kommer till nytta och användning i Skånes alla kommuner! Diskussioner om vilka aktiviteter våra föreningar, tillsammans med respektive kommun, vill genomföra under året har pågått sedan i höstas och håller på att konkretiseras i Kristianstad, Bromölla,  Höör, Östra Göinge, Skurup, Trelleborg, Osby och Ängelholm.

Läs mer om projektet!

Tidsgeograferna – samarbete hembygdsförening och skola!

Vill ni utveckla ert samarbete med skolan kring er plats historia? Konceptet Tidsgeograferna kan vara en ingång! Det tar fasta på elevernas egen upplevelse av sin hembygd och kopplar samman den med platsens historia. Tidsgeograferna har tagits fram av Skånes hembygdsförbund och bekostats av Crafoordska stiftelsen. Under 2015 testades konceptet av en åk 6 på Parkskolan i Osby, tillsammans med Osby hembygdsförening. Nu finns en väska att låna för våra medlemsföreningar, med allt som behövs för att arbeta med skolan kring detta. Läs mer!

Nu är det gratis att skapa digitala rundvandringar!

Från och med årsskiftet kan medlemsföreningar i Skånes hembygdsförbund helt gratis skapa två egna rundvandringar till mobilappen Tidsmaskinen! Kom igång nu med att göra era spännande platser mer tillgängliga! Hör av er till Maria Casagrande för info och inloggningsuppgifter eller läs först mer här.

Ta betalt!

Från 1 oktober pågår ett regionalt projekt som bygger vidare på den förstudie om betaltjänster och kontanthantering som gjordes under 2014. Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne, Kommunförbundet Skåne, Hela Sverige ska Leva Skåne och Skånes hembygdsförbund driver projektet tillsammans.

Projektledare är Sylvia Larsson. Hon kommer att erbjuda föreningar och företagare på den skånska landsbygden kompetensutveckling i hur man kan använda sig av digitala betallösningar samt möjlighet att se över hur kontanter kan hanteras inom verksamheten i framtiden. Läs mer