Hitta aktivitet

mar21
Fr Dr Per Håkansson till Kavli

21 mars - 7 juni
Till aktivitet


maj30
Bakdag i Blåherremölla

Det bakas stenugnsbakat bröd
Till aktivitet


maj30
Öppet hus på Skolmuseet i Löddeköpinge

Kl 10-14
Till aktivitetSkånes Hembygdsförbund

Välkommen!

Skånes hembygdsförbund är en paraplyorganisation för den skånska hembygdsrörelsen. Bland våra medlemsföreningar, 99 till antalet, finns hembygdsföreningar, museiföreningar, lokalhistoriska föreningar och byalag. De förvaltar och visar äldre byggnader, varav flera är museer. De erbjuder också hundratals arrangemang och utställningar årligen. Se vad som händer i aktivitetskalendern här till höger eller använd listan över föreningar i vänstermenyn för att hitta till en förening nära dig!


Kulturministern uttalar sig om hembygdsrörelsen

”Kulturarvet är en kraft i vårt demokratiska samhälle där mångfalden är en del av vår historia och nutid. Hembygdsrörelsen är central i det arbetet med en modern och utvecklad syn på kulturarvet. Jag ser med spänning fram mot att vara en del av de aktiviteter som planeras i samband med firandet av 100-årsjubileet”. Så säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i samband med Regeringens beslut att ge Sveriges Hembygdsförbund ett bidrag om 300 000 kr för förberedelser av Hembygdens år 2016. Medvind!


Lengertzpristagare utsedda!

Skånes hembygdsförbund delar årligen ut Lengertz kulturpriser vid årsstämman. Så skedde den 10 maj på Arkivcentrum Syd i Lund.

Lengertz litteraturpris 2015 går till Alexandra von Schwerin, Skarhult. Hon får priset för boken ”Den dolda kvinnomakten – 500 år på Skarhults slott”. Läs mer!

 

 

 

 

Lengertz konstpris 2015 går till Christian Partos, Stockholm. Han tilldelas priset främst för sitt konstverk ”Utsikt” som finns i Rådhus Skåne, Kristianstad. Läs mer!


Landshövding Bengt Petris pris för framstående insats för hembygdsvården

Mottagare av Petripriset 2015 är OK Origo i Össjö. De får priset för sitt arbete med att gestalta historiska händelser i bygdespel. Det har blivit drygt 70 sådana hittills, två om året, inom Bygdespelsgruppen Origonalen. Alla bygdespel har verklighetsbakgrund. Personerna har funnits även om man oftast inte vet så mycket om dem. Material hämtas bland annat ur kyrkböcker, rättegångsprotokoll, herdaminnen och ättartavlor. Oftast speglas den större historien i den lilla. Bilden från ett framträdande 2003.


Sommarens kurser och temadagar

Vill du veta vilka kurser och temadagar du kan delta i under senvåren och sommaren? I vår återstår t ex en möjlighet att prova på hur en Tidsresa fungerar. I sommar händer det bland annat spännande saker på vår gård Ballingstorp. Du hittar Skånes hembygdsförbunds hela program, till och med augusti här. För detaljer, se aktivitetskalendern till höger! Våra kurser vänder sig till såväl medlemsföreningar som allmänhet. Välkommen!


Nu går startskottet för vårt arbete med landskapet!

2016 firar Sveriges hembygdsförbund 100 år. I Skåne blir temat för Hembygdens år 2016 landskap. Vi tar avstamp i den Europeiska landskapskonventionen, ELC. Genom föreläsningsserier, dokumentationer, visningar, vandringar, utställningar med mycket mera ska vi på olika sätt undersöka hur hembygdsrörelsen kan arbeta med landskap för att bli mer delaktig i ansvar, urval, förmedling och användning av alla slags landskap.  Allt arbete sker i bred samverkan, inte minst med alla medlemsföreningar. Våra planer passar väl in i Sveriges hembygdsförbunds intentioner att synliggöra rörelsens betydelse för lokal identitet, folkbildning och utveckling av lokalsamhället. I dagarna fick vi reda på att Region Skånes kulturnämnd valt att stötta våra insatser med 170 000 kronor!


Frågor och svar om Tidsmaskinen

Är du nyfiken på Tidsmaskinen, har provat ladda ner gratisappen till din telefon, men får inte riktigt rätt på det? Nu finns det ett dokument som samlar alla de frågor och svar du som användare kan ha. Har du som skapar rundor en massa frågor? Det finns svar på dem också! Frågor och svar – Tidsmaskinen

Läs mer om Tidsmaskinen


Argument för medlemskap

Vi har producerat en folder som beskriver alla argument och fördelar med att som förening vara medlem i Skånes hembygdsförbund.
Tryck på bilden för att läsa!


Vill ni premiera någon?

Finns det någon eller några i er förening som har gjort något riktigt bra eller lagt extra mycket tid och ansträngning på ert föreningsarbete? Ansök då om Skånes hembygdsförbunds förtjänsttecken! Det är utformat som hembygdsförbundets logotype med ett grönt träd mot vit botten och svarta bokstäver. Med förtjänsttecknet kommer ett diplom i A4-format, undertecknat av förbundets ordförande.

Mottagare föreslås av medlemsföreningarna, som också delar ut tecknet.
Läs mer och beställ senast 6 veckor innan planerad utdelning!


Vi har flyttat!


Från och med årsskiftet finns Skånes hembygdsförbunds kansli på Arkivcentrum Syd, i östra Lund. Här delar vi lokaler med bl.a. Skånes arkivförbund. I och med flytten har vi fått tillgång till nya, fina möteslokaler och en bemannad reception, men framför allt ett utökat kollegium – nästan 150 personer, från olika arkiv, arbetar i lokalerna! Hitta till oss


Betaltjänster för alla?

Skånes hembygdsförbund har tillsammans med Hela Sverige ska leva, på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne, genomfört en förstudie om betaltjänster och kontanthantering. Projektet har rönt mycket stor uppmärksamhet över hela landet.

Läs mer här