Skånes Hembygdsförbund

Välkommen!


Skånes hembygdsförbund är en paraplyorganisation för den skånska hembygdsrörelsen. Våra 100 medlemsföreningar erbjuder hundratals arrangemang och utställningar årligen.  Se vad som händer i aktivitetskalendern här till höger eller använd listan över föreningar i vänstermenyn för att hitta till en förening nära dig!


Bidra med en berättelse om 2016!


Under hela Hembygdens år 2016 samlar Sveriges hembygdsförbund in berättelser om mötesplatser i samarbete med Nordiska museet. Alla som vill kan bidra med text och bild. Det behöver inte vara långa berättelser, en kort beskrivning kan räcka. Vilka träffas, vad händer, vilken är din personliga relation till platsen och hur har mötesplatsen förändrats under tidens gång? Det kan till exempel vara torget, kaféet, skolan eller en virtuell plats i Sociala medier. Insamlingen kommer att förvaltas av Nordiska museet och bidra till en samtidsbild av Sverige 2016.

Lämna din text, samt läs och kommentera det andra har skrivit på: http://www.minnen.se/tema/motesplatser


Hembygder i radio!


Nu börjar en spännande serie program i P1 kultur om Hembygder.  I fyra reportage undersöks tillhörigheter, minnen och framtider.  Missa inte!

P1 Kultur – Hembygder


Gott nytt Hembygdens år 2016!


Så har Hembygdens år 2016 – i Skåne med tema landskap – inletts. Projektsamordnaren Thomas Mogren, liksom den i projektet ideellt arbetande Olavi Olson, är på plats hos oss. De ska tillsammans arbeta för att hembygdsrörelsens gedigna kunskap om landskap kommer till nytta och användning i Skånes alla kommuner! Diskussioner om vilka aktiviteter våra föreningar, tillsammans med respektive kommun, vill genomföra under året har pågått sedan i höstas och håller på att konkretiseras i Kristianstad, Bromölla,  Höör, Östra Göinge, Skurup, Trelleborg, Åstorp och Ängelholm.

Läs mer om projektet!
Kontakta Thomas


Tidsgeograferna – samarbete hembygdsförening och skola!


Vill ni utveckla ert samarbete med skolan kring er plats historia? Konceptet Tidsgeograferna kan vara en ingång! Det tar fasta på elevernas egen upplevelse av sin hembygd och kopplar samman den med platsens historia. Tidsgeograferna har tagits fram av Skånes hembygdsförbund och bekostats av Crafoordska stiftelsen. Under 2015 testades konceptet av en åk 6 på Parkskolan i Osby, tillsammans med Osby hembygdsförening. Nu finns en väska att låna för våra medlemsföreningar, med allt som behövs för att arbeta med skolan kring detta. Läs mer!


Nu är det gratis att skapa digitala rundvandringar!


Från och med årsskiftet kan medlemsföreningar i Skånes hembygdsförbund helt gratis skapa två egna rundvandringar till mobilappen Tidsmaskinen! Kom igång nu med att göra era spännande platser mer tillgängliga! Hör av er till Maria Casagrande för info och inloggningsuppgifter eller läs först mer här.


Ta betalt!


Från 1 oktober pågår ett regionalt projekt som bygger vidare på den förstudie om betaltjänster och kontanthantering som gjordes under 2014. Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne, Kommunförbundet Skåne, Hela Sverige ska Leva Skåne och Skånes hembygdsförbund driver projektet tillsammans.

Projektledare är Sylvia Larsson. Hon kommer att erbjuda föreningar och företagare på den skånska landsbygden kompetensutveckling i hur man kan använda sig av digitala betallösningar samt möjlighet att se över hur kontanter kan hanteras inom verksamheten i framtiden. Läs mer


Ny temaresekatalog ute!


Drygt 10 hembygdsföreningar och museer i Skåne erbjuder tillsammans dagsresor med olika teman. Nu har 2016 års katalog kommit ut! Den har producerats av Skånes hembygdsförbund i samarbete med föreningarna,  Studieförbundet Vuxenskolan, Sveriges Pensionärsförbund och Pensionärernas Riksorganisation. Välkomna att resa med oss!


Bokningsbara kurser för föreningar!


Hembygdskonsulenterna på Skånes hembygdsförbund åker gärna till enskilda föreningar för att hålla kurser. Om vi har kompetensen så ordnar vi en kurs på vilket tema ni än önskar. Vissa kurser kan dock alltid bokas. Det gäller kurser om guideteknik, QR-koder,  innehåll på hemsidor, föremålsvård, utställningar och föreningsutveckling. Kurserna kostar 500 kr. inklusive reseersättning. Läs mer och hör sedan av er till någon av oss!


Idébank landskap


Vi samlar på förslag på aktiviteter som man som hembygdsförening kan genomföra under Hembygdens år, tema Landskap. Låt er inspireras av andras idéer, och bidra med egna goda exempel och förslag. Hjälp oss att fylla på idébanken ytterligare!


Säg din mening!


Hur ska hembygdsrörelsen få inflytande i kulturpolitiken? Medbestämmande i plan- och byggfrågor? Bättre ekonomi? Fler att engagera sig? Läs mer och skicka sedan ditt debattinlägg till [email protected]!