Hitta aktivitet

feb14
Eslövs Kulturskola

14 februari - 15 mars
Till aktivitet


mar4
Rester eller godbitar - vad gömmer sig i hembygdsrörelsens arkiv?

Onsdagscafé på Arkivcentrum Syd
Till aktivitet


mar5
Bakning i brygghusets stenugn

Kl 8-16, Vid hembygdsmuseet, Annelundsgatan 6
Till aktivitetSkånes Hembygdsförbund

Välkommen!

Skånes hembygdsförbund är en paraplyorganisation för den skånska hembygdsrörelsen. Bland våra medlemsföreningar, 99 till antalet, finns hembygdsföreningar, museiföreningar, lokalhistoriska föreningar och byalag. De förvaltar och visar äldre byggnader, varav flera är museer. De erbjuder också hundratals arrangemang och utställningar årligen. Se vad som händer i aktivitetskalendern här till höger eller använd listan över föreningar i vänstermenyn för att hitta till en förening nära dig!


Vill ni premiera någon?

Finns det någon eller några i er förening som har gjort något riktigt bra eller lagt extra mycket tid och ansträngning på ert föreningsarbete? Ansök då om Skånes hembygdsförbunds förtjänsttecken! Det är utformat som hembygdsförbundets logotype med ett grönt träd mot vit botten och svarta bokstäver. Med förtjänsttecknet kommer ett diplom i A4-format, undertecknat av förbundets ordförande.

Mottagare föreslås av medlemsföreningarna, som också delar ut tecknet.
Läs mer och beställ senast 6 veckor innan planerad utdelning!


Juridik för ideella föreningar

Tillsammans med SPF seniorerna och Studieförbundet Vuxenskolan anordnar vi lördagen den 9 maj 2015 en efterlängtad kurs i föreningsjuridik på Arkivcentrum Syd i Lund.

Under en heldag kommer Karin Källström, författare till boken ”Juridikboken för ideella föreningar” att ge oss kunskaper kring grundläggande föreningsrätt. Vi kommer dessutom att fördjupa oss i frågor kring uteslutning från ideella föreningar, styrelseansvar och mycket annat. Läs mer via länken nedan och välkomna att anmäla er!

Inbjudan Juridik


Landshövding Bengt Petris fond – ansök senast 10 mars!

Från och med i år kan man ansöka om Landshövding Bengt Petris pris för framstående insats för hembygdsvården i f.d. Kristianstads län.

Priset på 10 000 kr delas ut till en förtjänt person eller förening i den skånska hembygdsrörelsen. Mottagaren ska på ett nytänkande sätt, med god lokal spridning och gärna i samarbete med andra föreningar och organisationer, ha bidragit till någon eller flera av följande punkter:

  • utvecklande av nya sätt att förmedla och presentera lokal historia och kulturarv
  • bevarande av kulturhistoriska byggnader, föremål och miljöer samt förmedling av berättelser om dessa
  • verka för en helhetssyn på natur och kultur och bidra till en ökad kunskap om dessas ömsesidiga beroende
  • genom aktiviteter främja kontakter mellan människor i städer och på landsbygd
  • skapande av mötesplatser och utbyte mellan generationer, ortsbor och nyanlända svenskar.

Ansökan skickas till kanslichef Pia Sander senast den 10 mars.


Nu går startskottet för vårt arbete med landskapet!

2016 firar Sveriges hembygdsförbund 100 år. I Skåne blir temat för Hembygdens år 2016 landskap. Vi tar avstamp i den Europeiska landskapskonventionen, ELC. Genom föreläsningsserier, dokumentationer, visningar, vandringar, utställningar med mycket mera ska vi på olika sätt undersöka hur hembygdsrörelsen kan arbeta med landskap för att bli mer delaktig i ansvar, urval, förmedling och användning av alla slags landskap.  Allt arbete sker i bred samverkan, inte minst med alla medlemsföreningar. Våra planer passar väl in i Sveriges hembygdsförbunds intentioner att synliggöra rörelsens betydelse för lokal identitet, folkbildning och utveckling av lokalsamhället.

Upptaktsseminarium för våra medlemsföreningar blir det lördagen den 18 april på Hässleholms kulturhus. Program och inbjudan kommer inom kort.


Vi har flyttat!


Från och med årsskiftet finns Skånes hembygdsförbunds kansli på Arkivcentrum Syd, i östra Lund. Här delar vi lokaler med bl.a. Skånes arkivförbund. I och med flytten har vi fått tillgång till nya, fina möteslokaler och en bemannad reception, men framför allt ett utökat kollegium – nästan 150 personer, från olika arkiv, arbetar i lokalerna! Hitta till oss


Betaltjänster för alla?

Skånes hembygdsförbund har tillsammans med Hela Sverige ska leva, på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne, genomfört en förstudie om betaltjänster och kontanthantering. Projektet har rönt mycket stor uppmärksamhet över hela landet.

Läs mer här


Vårens kurser och temadagar

I vår blir det många spännande kurser och temadagar! Det kommer att handla om föremålsdatabasen Sofie, den digitala applikationen Tidsmaskinen, den förmånliga Hembygdsförsäkringen och hembygdsrörelsens alldeles egna digitala webbplats Bygdeband. Det blir tips och inspiration för kommunikation, en temadag om växter i landskap och folktro, ett studiebesök på Klostret i Ystad och en möjlighet att prova på hur en Tidsresa fungerar. Du hittar Skånes hembygdsförbunds hela program här. För detaljer, se aktivitetskalendern till höger! Våra kurser vänder sig till såväl medlemsföreningar som allmänhet. Välkommen!


Argument för medlemskap

Vi har producerat en folder som beskriver alla argument och fördelar med att som förening vara medlem i Skånes hembygdsförbund.
Tryck på bilden för att läsa!


Minnen, möten och mazariner på Facebook!

Nu kan man dela med sig av caféminnen och caféberättelser direkt på Facebook! Var låg caféerna under din uppväxt, vad hette de och vad fanns att äta och dricka där? Hur såg inredningen ut? Vilken musik spelades och hur var personalen klädd? Hur ser cafékulturen ut på din ort nu? Kom och var med, berätta dina caféminnen – från 1930-talet eller från igår! Just din berättelse är viktig för oss! 

Minnen, möten och mazariner på Facebook!