Hitta aktivitet

Oct25
Detta händer i hembygdsföreningen 2016


Till aktivitet


Nov7
Två generationer Bourelius

7 november - 31 januari
Till aktivitet


Nov10
Julmarknad lördag 21/11 kl 12 - 16

Julmarknad i hembygdsparken i Boarp
Till aktivitetSkånes Hembygdsförbund

Välkommen!

Skånes hembygdsförbund är en paraplyorganisation för den skånska hembygdsrörelsen. Bland våra medlemsföreningar, 99 till antalet, finns hembygdsföreningar, museiföreningar, lokalhistoriska föreningar och byalag. De förvaltar och visar äldre byggnader, varav flera är museer. De erbjuder också hundratals arrangemang och utställningar årligen. Se vad som händer i aktivitetskalendern här till höger eller använd listan över föreningar i vänstermenyn för att hitta till en förening nära dig!


Att ta betalt och betala

Från 1 oktober pågår ett regionalt projekt som bygger vidare på den förstudie om betaltjänster och kontanthantering som gjordes under 2014. Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne, Hela Sverige ska leva Skåne och Skånes hembygdsförbund driver projektet tillsammans.

Projektledare är Sylvia Larsson. Hon kommer att erbjuda föreningar och företagare på den skånska landsbygden kompetensutveckling i hur man kan använda sig av digitala betallösningar samt möjlighet att se över hur kontanter kan hanteras inom verksamheten i framtiden. Läs mer


Ny temaresekatalog ute!

Drygt 10 hembygdsföreningar och museer i Skåne erbjuder tillsammans dagsresor med olika teman. Nu har 2016 års katalog kommit ut! Den har producerats av Skånes hembygdsförbund i samarbete med föreningarna,  Studieförbundet Vuxenskolan, Sveriges Pensionärsförbund och Pensionärernas Riksorganisation. Välkomna att resa med oss!


Bokningsbara kurser – nytt för i höst!

Hembygdskonsulenterna på Skånes hembygdsförbund åker gärna till enskilda föreningar för att hålla kurser. Om vi har kompetensen så ordnar vi en kurs på vilket tema ni än önskar. Vissa kurser kan dock alltid bokas. Det gäller kurser om guideteknik, QR-koder,  innehåll på hemsidor, föremålsvård, utställningar och föreningsutveckling. Kurserna kostar 500 kr. inklusive reseersättning. Läs mer och hör sedan av er till någon av oss!


Nu går startskottet för Hembygdens år i Skåne!

2016 firar Sveriges Hembygdsförbund 100 år. I Skåne kommer firandet att ha tema landskap, och utgå från den Europeiska landskapskonventionen. Skånes hembygdsförbund vill på så vis synliggöra och framhålla all den kunskap och kompetens som finns inom rörelsen när det gäller hur vi använder, förändrar och förhåller oss till landskapet. Vi har i dagarna skickat ut ett brev till samtliga skånska kommuner och medlemsföreningar med en intresseförfrågan om samverkan kring aktiviteter på temat under 2016. Är du med i en medlemsförening, och tycker frågor som rör landskapet är intressanta? Kontakta din styrelse för att ta del av den information som vi skickat ut. Arbetar du på en kommun, och vill ta del av brevet som vi skickat ut? Kontakta oss!


Idébank landskap

Vi samlar på förslag på aktiviteter som man som hembygdsförening kan genomföra under Hembygdens år, tema Landskap. Låt er inspireras av andras idéer, och bidra med egna goda exempel och förslag. Hjälp oss att fylla på idébanken ytterligare!


Säg din mening!

Hur ska hembygdsrörelsen få inflytande i kulturpolitiken? Medbestämmande i plan- och byggfrågor? Bättre ekonomi? Fler att engagera sig? Läs mer och skicka sedan ditt debattinlägg till [email protected]!


Levande forntid

Sandra Lundkvist, som läser på det internationella masterprogrammet i arkeologi & antikens historia, har under våren undersökt hur hembygdsföreningar kan levandegöra sina samlingar av arkeologiskt material. Hon har sammanställt sina förslag och idéer i en skrift, kallad Levande forntid. Läs mer här!


Dansukker sponsrar caféprojekt!

Dansukker sponsrar projektet Minnen, möten och mazariner! I samarbete med dem har vi låtit producera dekaler som är tänkta att sitta på caféer. Via de QR-koder som finns på dekalerna kan cafébesökaren dela med sig av sin caféberättelse direkt på Internet, vid sittande bord! Alla föreningar ombeds nu hjälpa till att sprida dekalerna – på så sätt kommer hembygdsrörelsen och projektet att synas på åtminstone 200 caféer runt om i Skåne! Tack Dansukker! Läs mer


Lengertzutställningen öppnad!

Nu har årets Lengertzutställning öppnat på Kulturen i Lund. Välkomna dit för att  läsa om Alexandra von Schwerins arbete med kvinnorna på Skarhult och se Christian Partos skulpturer! Utställningen står hela sommaren.

Lengertz litteraturpris 2015 går till Alexandra von Schwerin, Skarhult. Hon får priset för boken ”Den dolda kvinnomakten – 500 år på Skarhults slott”. Läs mer!

 

 

 

 

Lengertz konstpris 2015 går till Christian Partos, Stockholm. Han tilldelas priset främst för sitt konstverk ”Utsikt” som finns i Rådhus Skåne, Kristianstad. Läs mer!


Kulturministern uttalar sig om hembygdsrörelsen

”Kulturarvet är en kraft i vårt demokratiska samhälle där mångfalden är en del av vår historia och nutid. Hembygdsrörelsen är central i det arbetet med en modern och utvecklad syn på kulturarvet. Jag ser med spänning fram mot att vara en del av de aktiviteter som planeras i samband med firandet av 100-årsjubileet”. Så säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i samband med Regeringens beslut att ge Sveriges Hembygdsförbund ett bidrag om 300 000 kr för förberedelser av Hembygdens år 2016. Medvind!