Hitta aktivitet

jun13
Eslövs sommarsalong 2015

13 juni - 16 augusti
Till aktivitet


jul2
Sommar utfärd


Till aktivitet


jul4
Höstagille på Tidemanstorp


Till aktivitetSkånes Hembygdsförbund

Välkommen!

Skånes hembygdsförbund är en paraplyorganisation för den skånska hembygdsrörelsen. Bland våra medlemsföreningar, 99 till antalet, finns hembygdsföreningar, museiföreningar, lokalhistoriska föreningar och byalag. De förvaltar och visar äldre byggnader, varav flera är museer. De erbjuder också hundratals arrangemang och utställningar årligen. Se vad som händer i aktivitetskalendern här till höger eller använd listan över föreningar i vänstermenyn för att hitta till en förening nära dig!


Sommarens och höstens arrangemang och kurser

Till hösten kommer vi bl.a. erbjuda kurser i landskapsfotografering, kommunikation, Bygdeband och samtidsdokumentation. Läs hela programmet för höstens kurser och arrangemang och om sommarens arrangemang.


Biskopens dag på Ivö

Söndagen den 5 juli bjuder vi in till Biskopens dag på Ivö – en dag fylld av skrönor, sägner och historiska sanningar! Lyssna på skådespelare Boel Marie Larssons fantastiska och fantasifyllda berättelse om ärkebiskop Anders Sunesen i källarens mörker, eller gå en historisk guidning på platsen. Hela dagen är kostnadsfri och genomförs med stöd från Länsstyrelsen Skåne.

Läs hela programmet. Välkomna!

 


Dansukker sponsrar caféprojekt!

Dansukker sponsrar projektet Minnen, möten och mazariner! I samarbete med dem har vi låtit producera dekaler som är tänkta att sitta på caféer. Via de QR-koder som finns på dekalerna kan cafébesökaren dela med sig av sin caféberättelse direkt på Internet, vid sittande bord! Alla föreningar ombeds nu hjälpa till att sprida dekalerna – på så sätt kommer hembygdsrörelsen och projektet att synas på åtminstone 200 caféer runt om i Skåne! Tack Dansukker! Läs mer


Lengertzutställningen öppnad!

Nu har årets Lengertzutställning öppnat på Kulturen i Lund. Välkomna dit för att  läsa om Alexandra von Schwerins arbete med kvinnorna på Skarhult och se Christian Partos skulpturer! Utställningen står hela sommaren.

Lengertz litteraturpris 2015 går till Alexandra von Schwerin, Skarhult. Hon får priset för boken ”Den dolda kvinnomakten – 500 år på Skarhults slott”. Läs mer!

 

 

 

 

Lengertz konstpris 2015 går till Christian Partos, Stockholm. Han tilldelas priset främst för sitt konstverk ”Utsikt” som finns i Rådhus Skåne, Kristianstad. Läs mer!


Växtdag på Ballingstorp

Under namnet ”Avskräckande linfrön och avslöjande vårbrodd” guidade Sven Jensén, ordförande i Skånes hembygdsförbund och botaniker, igår ett fyrtiotal besökare på Ballingstorp. Han berättade om vad växterna kan avslöja om platsens användning och historia. Sara Lind, kulturpedagog på Skånes hembygdsförbund, visade och berättade om växter i folktron. Amanda JohanssonFotograf: Amanda JohanssonTack alla för att ni kom!


Sommarens kurser och temadagar

Vill du veta vilka temadagar du kan delta i sommaren? Det händer bland annat spännande saker på vår gård Ballingstorp. Du hittar Skånes hembygdsförbunds hela program, till och med augusti här. För detaljer, se aktivitetskalendern till höger! Våra arrangemang vänder sig till såväl medlemsföreningar som allmänhet. Välkommen!


Kulturministern uttalar sig om hembygdsrörelsen

”Kulturarvet är en kraft i vårt demokratiska samhälle där mångfalden är en del av vår historia och nutid. Hembygdsrörelsen är central i det arbetet med en modern och utvecklad syn på kulturarvet. Jag ser med spänning fram mot att vara en del av de aktiviteter som planeras i samband med firandet av 100-årsjubileet”. Så säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i samband med Regeringens beslut att ge Sveriges Hembygdsförbund ett bidrag om 300 000 kr för förberedelser av Hembygdens år 2016. Medvind!


Landshövding Bengt Petris pris för framstående insats för hembygdsvården

Mottagare av Petripriset 2015 är OK Origo i Össjö. De får priset för sitt arbete med att gestalta historiska händelser i bygdespel. Det har blivit drygt 70 sådana hittills, två om året, inom Bygdespelsgruppen Origonalen. Alla bygdespel har verklighetsbakgrund. Personerna har funnits även om man oftast inte vet så mycket om dem. Material hämtas bland annat ur kyrkböcker, rättegångsprotokoll, herdaminnen och ättartavlor. Oftast speglas den större historien i den lilla. Bilden från ett framträdande 2003.


Nu går startskottet för vårt arbete med landskapet!

2016 firar Sveriges hembygdsförbund 100 år. I Skåne blir temat för Hembygdens år 2016 landskap. Vi tar avstamp i den Europeiska landskapskonventionen, ELC. Genom föreläsningsserier, dokumentationer, visningar, vandringar, utställningar med mycket mera ska vi på olika sätt undersöka hur hembygdsrörelsen kan arbeta med landskap för att bli mer delaktig i ansvar, urval, förmedling och användning av alla slags landskap.  Allt arbete sker i bred samverkan, inte minst med alla medlemsföreningar. Våra planer passar väl in i Sveriges hembygdsförbunds intentioner att synliggöra rörelsens betydelse för lokal identitet, folkbildning och utveckling av lokalsamhället. I dagarna fick vi reda på att Region Skånes kulturnämnd valt att stötta våra insatser med 170 000 kronor!


Frågor och svar om Tidsmaskinen

Är du nyfiken på Tidsmaskinen, har provat ladda ner gratisappen till din telefon, men får inte riktigt rätt på det? Nu finns det ett dokument som samlar alla de frågor och svar du som användare kan ha. Har du som skapar rundor en massa frågor? Det finns svar på dem också! Frågor och svar – Tidsmaskinen

Läs mer om Tidsmaskinen