Skånes Hembygdsförbund

Välkommen!

Skånes hembygdsförbund är en paraplyorganisation för den skånska hembygdsrörelsen. Våra 103 medlemsföreningar erbjuder hundratals arrangemang och utställningar årligen.  Se vad som händer i aktivitetskalendern här till höger eller använd listan över föreningar i vänstermenyn för att hitta till en förening nära dig!

Boka vandringsutställning!

Nu erbjuder vi, tillsammans med Swelo Mediaproduktion och fotograf Sven Persson, en vandringsutställning på temat Skånes landskap i förändring. Utställningen är en berättelse i bilder med korta bildtexter. Till utställningen kan man också boka föredrag. Ni kan boka upp till 10 veckor till en kostnad av 250 kr/vecka.

Läs mer och boka era veckor!

 

 

 


Fosie, Malmö 1954-09-19 / 2013-08-20

Utanför Malmö togs den vänstra bilden 1954 i ett typiskt skånskt slättlandskap med pilevall och kyrkbyn Fosie i bakgrunden. Idag har Malmö expanderat kraftigt och Fosie ligger som en stadsdel i sydöstra delen av staden. Miljonprogrammets hyreshus byggdes på åkrarna och den gamla landsvägen har blivit en stadsgata omgiven av parkmark och planteringar. En omvandling av landskapet som är svår att föreställa sig utan bilderna.
© Sven Persson / swelo.se

 

Fototävling – Hemliga landskap

Under 2016, som är Hembygdens år, arbetar hembygdsrörelsen i Skåne med temat landskap i bred betydelse och på alla platser. Tolka ditt hemliga landskap i en bild och vinn en halvdagskurs i fotografering med fotograf Sven Persson!

Läs mer om tävlingen och våra villkor

 

 

Stipendium Evald Gustafssons minnesfond

Skånes Hembygdsförbunds styrelse har beslutat att tilldela Föreningen Skånska gårdar stipendium ur Evald Gustafssons minnesfond för skånsk byggnadskultur 2016.

Föreningen Skånska gårdar vill utbreda och vidmakthålla intresset för den skånska landsbygdens byggtraditioner.

På ett utmärkt sätt lever föreningen upp till sitt motto. Sedan över 40 år (!) verkar man med att inspirera och ge handfasta råd till den som har en gammal skånelänga. Läs mer om föreningens verksamhet och hela motiveringen här.

Det är med stor glädje Föreningen Skånska Gårdar tilldelas detta stipendium.

2016 års Lengertzpris i konst

Styrelsen för Skånes Hembygdsförbund har beslutat att utse Johan Röing till pristagare av Lengertz konstpris 2016.

Johan Röing tilldelas priset ”för att han under trettio år utvecklat ett ömsint konstnärskap bottnat i traditionellt trähantverk. Hans både enkla och raffinerade skulpturer, ofta människor och djur, berör, roar och oroar”.  Läs hela motiveringen.

Här ses Johan tillsammans med sin skulptur Sputnik.

 

 

2016 års Lengertzpris i litteratur

Styrelsen för Skånes Hembygdsförbund har beslutat att utse Tore Jönsson till pristagare av Lengertz litteraturpris 2016.

Tore får priset för boken ”…som mina förfäder alltid har gjort. Historia kring Agusastugan”. I motiveringen kan man bland annat läsa: ”Platsen är Agusa by i Andrarums socken, Albo härad. Där levde Anna Mårtensson, hemmadotter och småbrukare, ett enkelt liv fram till sin död 1945. I boken tecknar Tore Jönsson en finstämd bild av hennes liv, präglat av stillsamhet och sparsamhet, och troget följande de vardagsrutiner och arbetssätt som hennes föräldrar hade gjort före henne. /—/ Tore Jönssons blick för detaljer och helheter, för ett människoöde som Anna Mårtenssons, ger en behaglig läsresa där vi lär oss mycket”. Läs hela motiveringen här

Ny medlemsförening – Jöns Henrikssons minne

Bokstaven X Foto: SydvedFotograf: Bokstaven X Foto: Sydved

Bokstaven X Foto: Sydved

Vi välkomnar Föreningen Jöns Henrikssons minne till vår medlemsskara, som nu består av 101 föreningar! Jöns Henriksson, född 1622 vid Fredriksborgs slott på Själland, var präst i Östra Sallerup och Långaröds församlingar. Under sin levnad lät han anlägga den så kallade Prästgårdsparken som består av fyra kvarter åtskilda av kanaler och gångar. Den innehöll bl.a. dammar för fiskodling, ett lusthus, en jättekompass med 24 stensättningar samt en hyllning till Karl XI skrivet i 8 – 9 meter stora bokstäver bestående av dubbla stenrader med jordfyllning mellan. Parken är en av ett fåtal bevarade 1600-talsparker i Europa och klassas av Riksantikvarieämbetet som kulturminne med riksintresse. Föreningens syfte är att främja minnet av Jöns Henriksson samt att restaurera parken. Läs mer om föreningens verksamhet på www.karlxistenar.se

Marknadsför era aktiviteter via oss!

Ju fler av de aktiviteter som arrangeras under Hembygdens år som syns på webben, desto bättre. Då når informationen en bredare allmänhet och media har en chans att överblicka allt som händer under året. Läs mer om hur ni som förening kan bli en del av vår marknadsföring av Hembygdens år – tema landskap, oavsett om ni är medlemmar hos oss eller inte: Marknadsför aktiviteter

Vilken roll spelar hembygdsrörelsen?

Vid vårens kretsmöten, det första redan i mitten av februari, går startskottet för en diskussion om hur hembygdsrörelsen kan bidra till en positiv samhällsutveckling. Vilken uppgift bör hembygdsrörelsen ha, till skillnad från andra folkrörelser och organisationer? Det är Sveriges hembygdsförbund som initierat diskussionen som ska leda fram till en vision för hembygdsrörelsen 2030. Läs mer om visionsarbetet!

Bidra med en berättelse om 2016!

Under hela Hembygdens år 2016 samlar Sveriges hembygdsförbund in berättelser om mötesplatser i samarbete med Nordiska museet. Alla som vill kan bidra med text och bild. Det behöver inte vara långa berättelser, en kort beskrivning kan räcka. Vilka träffas, vad händer, vilken är din personliga relation till platsen och hur har mötesplatsen förändrats under tidens gång? Det kan till exempel vara torget, kaféet, skolan eller en virtuell plats i Sociala medier. Insamlingen kommer att förvaltas av Nordiska museet och bidra till en samtidsbild av Sverige 2016.

Lämna din text, samt läs och kommentera det andra har skrivit på: http://www.minnen.se/tema/motesplatser

Gott nytt Hembygdens år 2016!

Så har Hembygdens år 2016 – i Skåne med tema landskap – inletts. Vi ska tillsammans arbeta för att hembygdsrörelsens gedigna kunskap om landskap kommer till nytta och användning i Skånes alla kommuner! Diskussioner om vilka aktiviteter våra föreningar, tillsammans med respektive kommun, vill genomföra under året har pågått sedan i höstas och håller på att konkretiseras i Kristianstad, Bromölla,  Höör, Östra Göinge, Skurup, Trelleborg, Osby och Ängelholm.

Läs mer om projektet!