Hitta aktivitet

Inga aktiviteter


Årsmötet 2015

Söndag 22 mars kl 14 på Malmköpings Wärdshus. Obs mötet är på andra våningen och det finns ingen hiss.

Fotomuséet vid Hembygdsgården

Vårt fotomuseum är öppet varje onsdag kl. 18 - 20 utom helgdagar och helgdagsaftnar. Under 2015 kommer vi dessutom att ha öppet den sista lördagen i varje månad kl 11 - 14. Välkomna att titta på foton eller leta gamla soldatsläktingar.

Berättelser från Dunkers och Lilla Malma socknar - nr 11

Du har väl köpt vår senaste årsbok med 84 sidor lokal kulturhistoria från våra trakter. Finns annars i alla välsorterade butiker i Malmköping eller i Fotomuseet vid hembygdsgården

Muséet Malmahed byggs om

Malmköpingsortens hembygdsförening och Sörmlands Museum samarbetar om hur utställningen om "Soldaterna på Malmahed" kan förbättras. Nypremiär till sommaren 2015. Se mera under fliken Muséet Malmahed till vänster.

En aktuell medlemslista

För att enkelt kunna nå våra medlemmar med information vill vi gärna ha din e-postadress. Skicka ett mejl till oss, [email protected], så kan vi skapa en elektronisk e-postlista. Får vi tillräckligt många e-postadresser har vi en idé om ett månadsbrev.

Ny webbadministratör

Jag har tagit över ansvaret att underhålla hemsidan från Göran Bayard. Jag hoppas kunna fortsätta i Görans spår med kvalitet och aktualitet så att sidan lockar till återkommande besök. Björn Olsson

Malmköpingsortens Hembygdsförening

Årsmötet 2015

Årsmötet hölls i söndags på Wärdshuset i Malmköping i närvaro av ca 75 medlemmar. Mötet började med att Malmabygdens Spelmanslag underhöll med musik. Leif Jacobsson hälsade alla välkomna och höll en kort parentation över de medlemmar som lämnat oss under föregående år. Därefter genomfördes sedvanliga årsmötesförhandlingar. Den nya styrelsen består av
Leif Jacobsson, Göte Johansson, Örjan Boberg, Yvonne Carlén Palm, Anders Halldén, Nalle Remnelius, Eva Schiller, Karin Palm och Lars Ivarsson med Gunnar Jansson, Anders Noré och Margaretha Lindström som suppleanter. Avgående suppleanten Anita Widén avtackades med blommor. Leif Jacobsson tilldelades föreningens diplom för sin lidelse och sin förmåga att berätta om Malmköpingsbygden och dess historia.

Efter mötet berättar Anders Halldén om några soldatöden. Allt avslutades med kaffe.


Malmköping 230 år och Hembygdsföreningen 80 år

Bägge jubilarerna kommer att beskrivas i ord och bild i en utställning,
som en arbetsgrupp i styrelsen just nu jobbar med. Det färdiga materialet
ska visas i Gustaf Wetterstugan under sommaren. Invigningen av utställningen
kommer att ske i samband med Gammaldags Marknad den 30 maj.

Gruppen arbetar också med att ta fram nya informationsskyltar, som kommer att
beskriva husen och föremål vid hembygdsgården.


Veteranernas senaste verk

Veteranerna har återigen gjort ett bra arbete med att bevara och underhålla
miljön kring hembygdsgården. Den här gången byggde de en gärdsgård framför
Devinska huset helt enligt gammalt sätt.

Björn Olsson

Foto: Björn Olsson

 


Välkommen till Lördagsöppet

Den 28 mars är det åter Lördagsöppet vid Fotomuséet. Välkommen att botanisera i bildarkivet eller vårt omfattande register över alla indelta soldater i Sörmland.