Hitta aktivitet

apr30
Valborgsmässofirande på Malmahed

Kom till Malmahed och värm dig vid Sörmlands största majbrasa
Till aktivitet


maj24
Gammaldags Malmköpings Marknad

Välkommen till 100-åringen Allan Karlssons Malmköping och se hur det kunde vara på hans tid.
Till aktivitet


jun20
Midsommar i Malmköping

Vid Hembygdsgården mitt i köpingen är du välkommen att på midsommarafton dansa kring majstången tillsammans med många andra glada midsommarfirare.
Till aktivitetBoka städdag vid hembygdsgården

Den 23/4 kl. 10 -14 städar vi tillsammans vid hembygdsgården. Gästgivaregården, Länsmansgården, Fotomuséet och så förstås utomhus. VÄLKOMNA alla som kan !!

En aktuell medlemslista

För att enkelt kunna nå våra medlemmar med information vill vi gärna ha din e-postadress. Skicka ett mejl till oss, mhbf@telia.com, så kan vi skapa en elektronisk e-postlista. Får vi tillräckligt många e-postadresser har vi en idé om ett månadsbrev.

Ljudanläggning med hörselslinga

I Gästgivaregården har vi nu installerat en fast ljudanläggning med förstärkare, högtalare och mikrofoner. Utrustningen är kopplad till en hörslinga som underlättar för personer med hörselnedsättning.

Berättelser från Dunkers och Lilla Malma socknar - nr 11

Den nya årsboken är nu nyutkommen med 84 sidor lokal kulturhistoria från våra trakter. Finns i alla välsorterade butiker i Malmköping eller i Fotomuseet vid hembygdsgården

Malmköpingsortens Hembygdsförening

Årsmötet 2014 är avklarat

Göran Bayard

Fotograf: Göran Bayard

Söndagen den 23 mars hölls föreningens årsmöte i Stadshusets hörsal med ett 80-tal medlemmar närvarande. Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Monica Hendén, Elizabeth Baunach och Svante Andersson avtackades efter många år i styrelsen. Den nya styrelsens sammansättning hittar du under fliken ”Kontakta oss” till vänster. En annan trotjänare i Malmköping, Leif ”Buss-Leffe” Andersson, fick föreningens traditionella diplom. Han har under många år skjutsat Malmköpingsbor åt alla möjliga och omöjliga håll och har också, oavsett tid på dygnet sett till att alla kommit hem i välbehållet skick. ”Tack Buss-Leffe”.


Gärdsgårdsbygge förbereds

Vid Slättåkersstugan har en gammal och trasig gärdsgård rivits. Nu håller veteranerna på med klyvning av nya gärdsel och barkning/vässning av störar som ska ersätta den gamla gärdsgården.


Veteranerna gjorde ett kanonjobb

Genom våra veteraners försorg har kanonerna, som normalt försvarar stadshuset och Siegroth-statyn på somrarna, nu kommit under tak inför vintern. Genom tillmötesgående från Museispårvägen finns de nu i spårvägens verkstad. Där ska de kontrolleras och ev. repareras beroende på hur deras skick bedöms vara.