Yttrande om Vision 2030

Vid styrelsemöte i Yxnanäs hembygdsförening 2016-12-05 beslöts under § 7, Utgående skrivelser, att insända följande till Sveriges hembygdsförbund.

Synpunkter på Vision 2030 från Yxnanäs hembygdsförening

Som vi ser det ska en hembygdsförening arbeta både förvaltande och utvecklande. Vem ska ta hand om de många samlingar som finns och som vittnar om bygdens historia? Det är alltså inte fråga om från förvaltande till utvecklande, utan om ett både och.

Problemet med förslaget till ny vision är att den är alldeles för tom på konkreta målsättningar och innehåller alldeles för många abstrakta och tolkningsbara ord. (Vi är väl medvetna om att visioner inte ska vara alltför konkreta.) Ingen kan egentligen säga emot visionen. Vem vill inte utgöra ”en tillgänglig mötesplats i samhället för alla”? Och vem vill inte ge ” kulturell delaktighet”? Att vi ska vara en ”demokratisk organisation” är en självklarhet, men förtjänas kanske att påpekas i en vision.

Ord vi saknar från den nuvarande visionen är till exempel humanism, kulturav och miljö. Kanske borde det finnas något om by- och stadsplanering, i synnerhet för föreningar i mer expansiva kommuner.

Således mer konkretion och mindre snömos! Annars kommer denna vision, som så många andra, att samla damm på en hylla – kanske bland samlingar, som också är uttryck för sin tid.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter