FolkskolanSkolan byggdes 1916 och ersatte då den första skolan som fanns på "Församlingshemmets" tomt. Den innehåller två skolsalar med ett gemensamt materialrum samt två omklädningsrum. I vinkelbyggnaden är två lärarbostäder inredda.

År 1918 fick Yxnanäs en fast folkskola och en fast småskola. Innan dess hade folkskolläraren C A Johansson delat sin undervisningtid mellan Kållebo och Yxnanäs. Johansson var lärare här till 1944.

Då elevantalet ökade under 1920-talet till över 50 folkskolebarn byggdes den "nya skolan" 1930, som nu ägs av konstnär Ulf Aschan.

Skolundervisningen i Yxnanäs upphörde 1965.

1972 köpte Yxnanäs Hembygdsförening gamla skolan med tillhörande tomt. I skolsalarna inryms numera föreningens samlingar av gamla föremål.

 

 

 

Förening:

Yxnanäs Hembygdsförening

Skapad av: (2013-01-15 14:14:58) Kontakta föreningen
Ändrad av: Yxnanäs Hembygdsförening (2019-01-26 18:20:29) Kontakta föreningen