Fornstugan

Maylis JohnssonFotograf: Maylis Johnsson

Fornstugan nymålad

Fornstugan nymålad och med ny gärdesgård 2013

Den nya gärdesgården

Fornstugan, som den numera kallas, är från mitten av 1700-talet och stod tidigare i Flishult på gränsen mot Södra Sandsjö. Stugan var bebodd till 1912 då den siste innehavaren, änkan Anna Maria Pettersson, avled.

Yxnanäs Hembygdsförening, som bildades 1921, var då intresserad av att köpa stugan. Dåvarande kassören, Hjalmar Karlsson, fick i uppdrag att underhandla om inköp av stugan. Han fick köpa den för 35 kronor. Sedan skänkte han stugan till föreningen. Hemmansägarna August Nicklasson och Reinhold Karlsson upplät utan ersättning den tomt där stugan nu står. Ett 49-årskontrakt på upplåtelsen upprättades.

Den låga längan innehåller ett rum och den höga förstuga, kök och kammare eller getabod samt vind.

Boden intill stugan har flyttats hit från Estamåla 1928. Den användes tidigare som ”ängalada” och där förvaras nu gamla jordbruks- och slöjdredskap.

 

 

 

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter