Bolagssågen/ Ångmaskinshuset, renoveringen

Renoveringen av ångmaskinshuset har utförts av AB Andreas Åstrand, Broddamåla, Eringsboda och är nu färdigställd.

Med i huvudsak bidrag från Länsstyrelsens kulturmiljövårdsenhet samt sponsorer har vi i Yxnanäs Hembygdsförening kunnat genomföra renoveringen.

Nedanstående bilder är tagna innan renovering:

IMG_0240Fotograf: IMG_0240

IMG_0243Fotograf: IMG_0243

IMG_0254Fotograf: IMG_0254

IMG_0268Fotograf: IMG_0268

IMG_0269Fotograf: IMG_0269

IMG_0409Fotograf: IMG_0409

IMG_0582Fotograf: IMG_0582

Nedanstående bilder tagna under och efter renovering:

IMG_0403Fotograf: IMG_0403

IMG_0593Fotograf: IMG_0593

IMG_0609Fotograf: IMG_0609

IMG_0611Fotograf: IMG_0611

IMG_0617Fotograf: IMG_0617

IMG_0622Fotograf: IMG_0622

 

 

 

 

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter