Bolagssågen, byggmöte 6 maj 2014

Samuel Palmblad, Andreas Åstrand, Ove Gunnarsson, Jan Gustavsson, Bengt Neikter och Leif Jonsson

Bengt Neikter och Jan Gustavsson från hembygdsföreningen

Inspektion!

Länsstyrelsen har beviljat bidrag för en övergripande renovering av bolagssågen. Entreprenaden berör i huvudsak stabilisering av stengrund och väggstomme samt förstärkning av takbjälklaget. Ångmaskinen med tillhörande byggnad är av stort industrihistoriskt värde. Till antikvarisk medverkan är Samuel Palmblad utsedd.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter