Om oss

Yxnanäs Hembygdsförening bildades 1921. Föreningens ändamål var att verka till att åstadkomma ett museum för hembygden. Styrelsen som valdes var folkskollärare C.A. Johansson, stationsföreståndare Carl Löfgren, handlaren Hjalmar Karlsson, byggmästare Carl Öhrström, hemmansägare August Niklasson, Oskar Karlsson och Valfrid Johansson.

Föreningens ändamål var att samla hembygdens säregna gamla kuriositeter, minnesmärken och...

Läs mer >

Nyheter

Valborgsmässoafton firades i vanlig ordning vid Gamla skolan i Yxnanäs. Drygt 60-tal personer hade infunnit sig. Elden tändes kl 20. Efter de traditionella vårsångerna, hälsades våren välkommen av Anders Hedlund. Därefter intogs medhavd fika i skolans "klassrum", där också Yxnanäs Hembygdsförenings traditionella sånger sjöngs under ackompanjemang av Leif Jonsson. Efter en kväll...

Läs mer >

Söndagen den 16 april var det tipspromenad i Södra Toramåla. Yxnanäs Hembygdsförening ansvarade för arrangemanget. På första plats kom Anna Johansson, andra plats Maria Carlsson och på tredje plats kom Per Johansson. Repets längd var 1347 cm..

En fin och trevlig förmiddag, men solen lyste med sin frånvaro. Tack alla för...

Läs mer >

 

Finnes att köpa.

Boken "Nittonhundratalets Yxnanäs - från tätort till gränsbygd". En by, ett samhälle under 100 år, dess människor, dess historia och dess utveckling, med lokala profiler i närbild. Kostnad 200 kronor.

"Ulvamoboken". Kostnad 150 kronor.

Hembygdsfilmen från 1954 på CD-skiva, "I leende gränsbygder". Kostnad 200 kronor.

Kan beställas genom...

Läs mer >

Uppskattningsvis 325 personer besökte skolan. Många besökte också bolagssågen och smedjan.

Edith Jonsson ställde ut sina alster och sitt hantverk. Vackra oljemålningar, akvareller, batik, porslinsmålning, broderier, tenn, silver och lapptäcken fyllde skolsalen. Det var mycket uppskattat bland besökarna och stämningen runt kaffebordet var gemytlig med mycket prat och skratt. Ett fint...

Läs mer >

Älmeboda och Yxnanäs hembygdsföreningars gökotta vid Yxnanäs badplats den 26 maj 2022. De tappra elva, som trotsade vädret. I badplatsens omkädningsrum fick den medhavda frukosten intas under trevlig samvaro.

 

Ett sextiotal personer hade mött upp vid gamla skolan. Efter vårtal av Peter Hammarström och de traditionella vårsångerna skedde samling i skolan för intagande av medhavd förtäring och gemytlig samvaro.

 
 
 
 
 

Läs mer >

En solig annandag påsk anordnades FK Ä/L:s tipspromenad av Yxnanäs Hembygdsförening. Den utgick från Gamla skolan, där det också bjöds på kaffe och museet var öppet.

Antalet besökare var 76 st. Tipspromenaden vanns av Annika Neikter, 11 rätt, 2:a Annacarin Mård och 3:a Jonas Thour. En särskild tävling anordnades för barnen,...

Läs mer >

Ulvamospelet - hur blir det med det? En pandemi kom i vägen och stoppade alla planerade förställningar. Men skam den som ger sig. I februari 2022 träffades teatergruppen på nytt, för att sondera terrängen.

Vi vill så gärna hedra de hundratals obesuttna som haft sina hem i Ulvamon, medan tid är....

Läs mer >

Yxnanäs Hembygdsförenings Museum, Gamla skolan, pryder september månad i Älmeboda sockens almanacka för 2022.

Nu har lindarna vid gamla skolan, med frivilliga krafter, hamlats.

 

Reportage från Emmaboda Tidning nr 12 2021.

Aktiviteter

VÅRA BESÖKSMÅL

Monumentet "Gränsen"

Alltid tillgängligt.

Minnessten på gränsen mellan Småland och Blekinge. Stenen restes vid byggstarten av sträckan Eringsboda-Elmeboda 1908. Monumentet restaurerades 1996.

Läs mer >

Håkanssons gamla lanthandel

2023-07-01 till 2023-08-31 Öppet kl 13-15 alla söndagar i juli och augusti eller enligt överenskommelse.

Hur det kunde se ut i en gammal lanthandel.

Läs mer >

Krusamåla Gravfält

Alltid tillgängligt.


Krusamåla Gravfält
Från
stenåldern och bronsåldern
Cirka
3000-3500 år gammalt

Här finns två hällkistor från stenåldern och två resta Bautastenar
från bronsåldern. Inga större fynd har hittats här. Endast en
flintdolk , flintskärvor och krukskärvor.
Före 1920 voro endast 5 hällkistor kända...

Läs mer >

VISA MER