Styrelsen


Styrelse i Ysby hembygdsförening:

Sten Nilsson                        ordförande.                 tfn 0430- 60100,  070 3345534

Roland Eriksson                vice ordförande         tfn. 076 275 65 50

Ann-Kristin Bengtsson     sekreterare                 tfn  073 227 51 98

Paul Svensson                          kassör                   tfn 072 152 57 18

Britta Nilsson                        vice kassör                tfn 0430- 62323, 072 945 26 29

Marit Bengtsson                   ledamot                    tfn 073 382 56 77

Harald Nilsson                      ledamot                       tfn 073 401 71 46

Lennart Jönsson                  ledamot                     tfn 070 236 47 46

Sven-Arne Svensson           ledamot                     tfn 070 812 33 37

Kersti Karlsson                    suppleant                  tfn 0430-62066

Ewa Osterman                    suppleant                    tfn 070 512 61 17

Joar Nilsson                          suppleant                  tfn 070 640 31 00

Med valda uppdrag utanför styrelsens  finns destom:

Inger Nilsson       representant för Höksbladet    tfn 0430-79521

Editerad av: PAUL-ÅKE Svensson (2020-10-25 20:35:36)