Kyrkstallarna


Våra lokaler i Kyrkstallarna innehåller kök, samlingssal, samlingar av gamla bruksföremål, en gammal skolsal samt förråd.

Utöver våra egna aktiviteter hyr vi ut samlingssal och kök i samband med begravningar, för födelsedagsfester o.s.v.

Vill du hyra, kontakta då Ann-Christin Bengtsson på telefon 0430-62266.

Editerad av: Lars Nilsson (2018-10-22 16:28:56)