Med bidrag från Länsstyrelsen Hallands län och EU så har vi kunnat renovera vårt fuktskadade tak. 

Med bidrag från Laholms kommun har vi fått hjälp med att renovera det som var fuktskadat invändigt i lokalen. 

Kontakta oss

 Ysby Hembygdsförening c/o Paul Svensson Munkagårdsvägen 10 312 94 Laholm
 072 15 25 718[email protected]

Om oss

Kyrkstallarna i Ysby är vår föreningslokal som också hyrs ut till mindre sällskap. Dessutom äger vi den byggnadsminnesförklarade ryggåsstugan Vippentorpet i Hjörnered. Varje år i augusti anordnar vi Forsasöndan vid Karsefors då vattnet får flöda fritt över fallet i den gamla å-fåran.

Aktiviteter

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]