Nu lyser Fiskestigen i Norje!

FiskestigInfo181118.pdf

Fiskestigen i Norje

Ysane-Norje Hembygdsförening

Norje 20181227

ImageImage ImageImage

Här kommer mer information angående fiskeprojektet. Utmed norra sidan av Norje sund fanns i äldre tider en stig, som befolkningen använde, när man fiskade i sundet, men också för att transportera fisk för export till exempel under första världskriget. Stigen var och är en allmänning med många delägare, men också tillgänglig för allmänheten.

Redan för 20 år sedan började man tala om att återställa stigen, så den skulle bli framkomlig efter att den växt igen under många år. Hembygdsföreningen har drivit frågan under alla år och sände in ansökan om anslag till landsbygdsprogrammet Leader och Jordbruksverket för två år sedan. Vi har fått ett beslut från Jordbruksverket, som beviljar pengar för återställning av stigen. Arbetet är igång och kommer att kunna genomföras under hösten. Projektet sker i samverkan mellan Hembygdsföreningen, Sölvesborgs kommun, Leader Sydost och markägare.

Den del av stigen, som skall återställas sträcker sig mellan broarna vid Norjevägen och väg 508 (f d E22) och sträckningen framgår av kartan på nästa sida. Det finns också förslag att snygga upp området mellan stigen och Norje sund genom röjning. På förslag av delägarna till marken i allmänningen i hörnan mellan Norjebron och f d fängelset kommer en fiskebrygga att anläggas där. Det innebär att fiske från bron kan förbjudas och på så sätt skapas en säkrare trafikmiljö.

Vi är övertygade om att Fiskestigen kommer att bli ett lyft för byn. Den ger bättre möjlighet att förflytta sig inom området och blir en promenadväg i fin miljö samt underlättar för barnen att gå till skolan. Den innebär också nya möjligheter till aktiviteter som tipspromenader, fisketävlingar med mera. Många i byn har drivit på i den här frågan och vi i hembygdsföreningen är glada att nu få detta projekt genomfört.

Styrelsen
Ysane-Norje Hembygdsförening


Editerad av: Charlotta Ehring Buckle (2020-01-01 18:19:16)