Äntligen kom beskedet! Stängningen av fritidsgården Havsgården är avvärjd och även nerdragningar på övriga fritidsgårdar.

Tack alla som hjälpt till och som förstår hur viktig vår fritidsgård är för barnen i Norje, Pukavik, Ysane, Sandbäck med omnejd.
Tillsammans gör vi vår by levande!

Nedan från Sydöstran 231101

– Det känns bra att vi nu genom att ha pussla bort och fram i budgeten lyckats undvika en nedläggning. Det är jag glad över, säger arbete- och välfärdsnämndens ordförande Niklas Joelsson (M).

Fritidsgården Havsgården i Norje är räddad.

Det har funnits förslag som innebar att neddragningar på kommunens fritidsgårdar och då även fritidsgården i Norje, som drivs av Ysane-Norje hembygdsförening. Bakgrunden är att det belopp på 1,5 miljoner kronor som fritidsgårdarna tidigare fått genom sociala investeringsfonden försvinner för nästa år.
”Någon dag innan nämnden skulle fatta beslut om budget för nästa år hittades pusselbitarna för att undvika besparingar gällande fritidsgårdarna. Det är jag glad över säger 
arbete- och välfärdsnämndens ordförande Niklas Joelsson (M).

Arbetet med budgeten påbörjades i mars och prognoserna vad gällde ekonomin var då mörka.
– Rambeslutet flyttades till efter sommaren och prognoserna ljusnade något men arbetet med att få ihop alla pusselbitar har pågått oförtrutet.
Havsgården drivs idag av hembygdsföreningen i Norje och får ett bidrag på drygt 300 000 kronor.
– Jag är glad att vi sköt på beslutet om ramen till efter sommaren. Hade vi utifrån hur ekonomin såg ut då signalerat neddragningar innan semestern så hade det spridit mycket oro, säger Niklas Joelsson.
Samtidigt blir budgeten nästa år för nämnden arbete- och välfärd tuff. Nämnden hade äskat på en ökad ram på 11,5 miljoner kronor, men tillskottet blir nu bara 6,8 miljoner.
– Nämnden står inför stora utmaningar nästa år inte minst mot bakgrund av att kommande lågkonjunkturen kommer att påverka människors livsvillkor både ekonomiskt men också psykosocialt, säger han.


Förening:

Ysane-Norje Hembygdsförening

Skapad av: Anneth Hermansson (2023-11-01 15:09:37) Kontakta föreningen
Ändrad av: Anneth Hermansson (2024-04-24 08:23:34) Kontakta föreningen