Tack alla ni som gick dagen tipspromenad där vi fick lära oss mycket om vår natur.

Vi fick flera med 12 rätt så utslagsfrågan fick avgöra. 
Fulufjällets nationalpark är ett nästintill orört naturområde i södra delen av fjällkedjan. Uppe på Fulufjället finns en gran som kallas Old Tjikko, den upptäcktes när forskare undersökte trädgränsen på fjället. Trädet räknas idag som världens äldsta träd. Granen är en klon och den största stammen som sticker upp idag är några hundra år gammal. Granar kan föröka sig genom att slå nya rötter från grenarna. Granen är 9565 år!

Grattis säger vi till Vera (Nils Alstrand) som hade tolv rätt och gissade 9005 år. Vi säger också grattis till Susanne Lindström som vi drog bland deltagarna. Ni har båda var sin chokladkartong att hämta på söndag.

Fråga 1
Vad heter detta trädslaget? Det användes mycket till redskap i det historiska landskapet på grund av att det är så hårt och segt.X: Ask

Fråga 2
Hur många nationalparker finns det i Sverige?
X: 30 st

Fråga 3
I Blekinge finns det idag ca 120 stycken naturreservat. Hur många finns det i Sölvesborgs kommun?
1: 15 st

Fråga 4
Nu är det svamptider i skogen. Vilken av dessa svampar finns inte på riktigt?
1: Silverskivling

Fråga 5
En ”gammaldags” äng har en stor artrikedom och kräver mycket skötsel. På våren ska man till exempel städa ängsmarken från löv och grenar. Vad kallas detta momentet?
2: Att ”faga”

Fråga 6
Vad är detta för en fågel?
1: Rödhake

Fråga 7
I de norra delarna av Sverige börjar älgjakten den 1 september. Jakten får hålla på som längst till den 31 januari. När börjar älgjakten i vår del av landet?
2: 8 oktober

Fråga 8
I det historiska landskapet tog man vara på allt som markerna gav, bland annat beskar man träd när det fortfarande var löv kvar på dem för att torka och ge till djuren på vintern som ”lövhö”. Vad kallas detta? 
1: Att ”hamla” träden

Fråga 9
Detta trädslag var mycket vanligt förr, men är mer sällsynt nuförtiden. Vad heter trädslaget?
X: Lind

Fråga 10
Syftet med fridlysning av arter är att skydda en växt- eller djurart som riskerar att försvinna eller utsättas för plundring. Vilken av dessa arter är inte fridlyst i hela Sverige?
2: Liljekonvalj

Fråga 11       
Vad är samlingsnamnet på denna skalbagge? Alla de svenska arterna har en svart grundfärg och en starkt metallglänsande undersida.
X: Tordyvel

Fråga 12
Eken är ett av Sveriges ädlaste trädslag och äldre eker bidrar med att vara boplats eller värd åt en stor mängd andra arter. Ungefär hur många arter kan finns knutna till en grov, gammal ek?
1: Ca 1000 st


Förening:

Ysane-Norje Hembygdsförening

Skapad av: Anneth Hermansson (2023-10-22 17:20:19) Kontakta föreningen
Ändrad av: Anneth Hermansson (2023-10-22 17:20:19) Kontakta föreningen