Det här riktar sig till alla som är medlem i en förening ansluten till Sveriges hembygdsförbund.  

Hembygdsrörelsen har funnits i över 100 år och förenas av ett intresse för kulturarvet och platsens historia. Vi är en av landets största folkrörelser men faktum är att vi varje år tappar medlemmar. Därför behöver vi fortsätta att utvecklas.

Med den här medlemsenkäten vill vi få in våra medlemmars tankar och åsikter för att lägga grunden för vår riktning de kommande åren. 
Vad tror du är framgångsrika arbetssätt för hembygdsrörelsen? Vad bör vi stärka och vad kan göras annorlunda? Ditt svar kommer att utgöra ett viktigt bidrag till vårt framtida arbete.
Enkäten är anonym och dina svar kan alltså inte kopplas till dig som person. Sista datum för enkäten är 14 november. 

Klicka här för att besvara enkäten: www.hembygd.se/medlemsenkat2022

Läs mer om strategiarbetet på www.hembygd.se/strategi

Ha en bra dag! 

Med vänlig hälsning
Jan Nordwall
Generalsekreterare
Sveriges hembygdsförbund
Tel. 08 441 54 84


Förening:

Ysane-Norje Hembygdsförening

Skapad av: Anneth Hermansson (2022-10-26 11:52:25) Kontakta föreningen
Ändrad av: Anneth Hermansson (2022-11-13 15:33:42) Kontakta föreningen