TACK - Sölvesborg-Mjällby Sparbank

Tack säger vi till Sölvesborg-Mjällby Sparbank som beviljat oss ett sponsringsbidrag.
För dessa pengar kan vi fortsätta att rusta upp vår fritidsgård och genomföra aktiviteter för våra medlemmar❤

Stort tack för att ni hjälper oss att utveckla vår förening.

I år fick 74 föreningar dela på 2,6 miljoner kronor. Sponsringen ska täcka de olika behov som föreningarna har för att stödja den dagliga verksamheten och dess fortlevnad. Dessutom fortsätter banken med det lyckade projektet ”100-lappen” som innebär att våra kunder är med och bestämmer vilka föreningar som får ytterligare bidrag.

Sölvesborg-Mjällby Sparbank sponsrar idrott och kultur, näringsliv, samhälle och ideell verksamhet. Banken ska verka som en positiv kraft i samhället dels genom den lokala närvaron i form av full service kontor och dels genom att avsätta delar av årsvinsten till sponsorstöd på hemmaplan. 

- Vår sponsring är ett sätt för oss att ge tillbaka till bygden. Vi är en Sparbank och det innebär att vi inte har några ägare utan delar av vår årsvinst går tillbaka till bygden genom bland annat vår sponsring. Vi vill säkra våra föreningars fortlevnad och utveckling och bidra till att det ska vara lite mer kul & spännande att bo och verka i Sölvesborgs kommun, säger Stefan Ohlson, VD på Sölvesborg-Mjällby Sparbank.

 


Editerad av: Anneth Hermansson (2021-04-22 13:29:02)