Tack Fritid- och Kulturnämnden i Sölvesborg!


Strax innan jul fick vi ett mail från Fritid- och Kulturnämnden:

Extra stöd till föreningslivet – 950 000 kr

Coronapandemin har drabbat många föreningar hårt ekonomiskt. Därför delas nu extra medel ut i bidrag till föreningar i Sölvesborgs kommun.

Beslut om fördelning har fattats av fritid-och kulturnämnden den 26 november 2020. När fördelningsnyckeln har tagits fram har nämnden utgått från de som normalt får stöd från kommunen.

- Vissa verksamheter har drabbats mer än andra, men vi anser att denna fördelningsnyckel fördelar vårt stöd på ett bra och rättvist sätt, med bas från föreningarnas olika storlek på sina verksamheter, säger Fredrik Olsson, Verksamhetschef Fritid och Kultur.

Finansiering av extra stöd

Under året har alla föreningar haft möjlighet att ansöka om extra stöd från fritid-och kulturnämnden. Utöver de kommunala stöden från Sölvesborg har det också funnits möjlighet för föreningarna att söka externa medel från bl.a. region, specialförbund och andra organisationer.

Som en följd av att flera arrangemang och verksamheter har ställts in under 2020 har ett överskott skapats i fritid och kulturs budget om 950 000 kr, och det är dessa medel som nu fördelas ut till föreningarna. Pengarna börjar att betalas ut redan under vecka 51 2020.

Föreningslivet har drabbats hårt, inte minst ekonomiskt under pandemin och de extra medel som nu kan tillföras kommer att göra skillnad för föreningarna.

Tack för bidraget, det ger oss möjlighet att fortsätta renovera Havsgården!


Editerad av: Charlotta Ehring Buckle (2021-01-04 10:01:44)