Milstolpar

Milstolpar

Gränsmärke

 

Flera gränsmärken och milstolpar finns bevarade i och runt Vittsjö.
Ett gränsmärke som kallas ”Tattaretavlan”, finns mellan Emmaljunga och Markaryd. Tattaretavlan är kanske ett märkligt namn på ett gränsmärke
men det sägs ha fått sitt namn eftersom tattarna hade ett tillhåll här förr,
de var också förbjudna att passera gränsen.

Tattartavlan har också en inskription där det står så här:
Ӂr 1760 konung Adolfh Friedrichs milde regerings.
Den femtonde restes. Christians-Cronobergs lähn”.

Skjutshållstavla   

Det finns också fyra milstolpar och en skjutshållstavla.
En skjutshållstavlan finns strax intill Trobeck i Vittsjö, se bilden under texten,
och fungerade som en hållplats för gästgiveriskjutsarna.
På stenen finns uppgifter om hur långt det är
till nästa ”station” där en annan ägare hade att ansvara för transporterna.

Milstolpar

Av de fyra milstolparna finns två i Emmaljunga,
en längs Gamla vägen på norr och en längs väg 117 på söder,
en milstolpe finns vid vägskälet mot Snärshult också längs väg 117
och den fjärde milstolpen kan man hitta inne i Vittsjö.

På grund av en förordning 1649 uppfördes milstolpar.
År 1734 tillkom även en lag som bestämde att man
skulle märka ut bestämda sträckor av vägnätet.
Detta använde sig även gästgiveriskjutsarna av som en slags taxameter.

På bilden här nedan syns
milstolpen som finns mitt i byn.