Kontakta oss

Ni kan kontakta oss per telefon eller e-post.

Claes Ruderstam ordförande tel 070 532 84 68 E-post [email protected]

Stefan Pettersson vice ordförande tel 070 543 66 90

Inge Johannesson sekreterare tel 070 825 03 77

Kristina Sjöstrand kassör tel 070 672 02 47

Crister Albinsson ledamot tel 070 664 02 26

John Sturesson ledamot tel 070 928 94 67

Gunhild Lindhe ledamot tel 073 957 46 61

Göran Walther Sidansvarig E-post: [email protected]

Valberedningen vill ha förslag på kandidater.

Det viktiga arbetet att ta fram förslag på ledamöter i styrelse och kommittéer sköts av valberedningen. De är:

Lena Svensson,  Gundrastorp 4038, 280 22 Vittsjö, tel 0451 270 42
Olof Lunnergård,, Kopparslagaregatan 3, 280 22 Vittsjö, tel 070 369 54 85

Valberedningen uppmanar alla medlemmar att fundera och höra av sig om vänner och bekanta som skulle kunna passa in på olika poster. Valberedningen arbetar kontinuerligt fram till nästa årsmöte. Ett genomarbetat och väl förankrat förslag från valberedningen är viktigt. Nästa förslag presenteras vid årsmötet tisdagen 9 februari 2016.

När valberedningen får förslag tar de kontakt med personen både per telefon och personligen. Intervjuer genomförs och kandidaten får veta mer om vad som förväntas av en ledamot och ungefär hur mycket tid uppdraget tar. Referenser tas också. Uppgifter som lämnas till valberedningen stannar hos valberedningen. Allt behandlas konfidentiellt.

Varför skall man engagera sig i Wittsjö Hembygdsförening? Om man sympatiserar med föreningens breda arbete för hembygden och vill utveckla såväl arbetet för hembygden som föreningen så får man engagera sig. Det bästa sättet att förändra något är att påverka och då får man engagera sig.

Funktionärer som inte tänker kandidera för fortsatt uppdrag under 2016 ombeds att senast 15 november 2015 anmäla detta till valberedningen. Nya funktionärer är välkomna med sin anmälan. Kandidater i åldern under sjuttio år äger företräde.

Välkommen med Din anmälan !

Valberedningen