Gottsunda gård


Gården som tidigare benämndes Stora Gottsunda utgjordes ursprungligen av två kyrkohemman som 1648 köptes av kronan av G.B. Oxenstierna. Före 1664 bebyggde J.Axelhielm gården till säteri men vid reduktionen 1681 drogs säterifriheten in men återvanns sedermera genom kunglig nåd. Under 1800-talet ägdes Gottsunda av familjen Rabenius i flera generationer och de bodde på gården fram till 1900-talets början då kommunen inrättade ett ålderdomshem i huvudbyggnaden. Numera fungerar Gottsunda gård som vårdhem.

Byggnaderna på Gottsunda gård utgör en välbevarad enhet av kulturhistoriskt intresse. Du kan lära dig mer om livet på Gottsunda gård under framför allt 1900-talets första del genom av ta del av berättelser som vi fått från personer som bott på eller i närheten av gården. Det första dokumentet som bygger på Sven Lindbergs och Hasse Lundgrens berättelser hittar du här: Om Gottsunda gård. I det andra dokumentet som handlar om ett av husen på Lövängsvägen skriver Per-Eric Lannhagen bl.a. även om affären Gottsunda, det dokumentet finns här: Hos Nilssons i Paradiset.
 

 

 

 

Förening:

Wardsaetra och Gutasunds Hembygdsförening

Skapad av: Margareta Ingelman (2018-09-24 08:14:46) Kontakta föreningen
Ändrad av: Margareta Ingelman (2021-08-18 06:42:43) Kontakta föreningen