Magnisa stugas historia


Bilden visar Magnus Magnusson och hans hustru Anna Britta framför sin stuga.
Foto cirka 1910.

 

Smeden Magnus Magnusson och hans hustru Anna flyttade 1891 till Waggeryd från Hult i Tofteryd. De lät montera ner ett timmerhus i Mörhultamålen och byggde upp det nära järnvägsstationen i Waggeryd. Huset fungerade länge som bostad men de sista 25-30 åren som glasverkstad och lagerlokal till C. H. Johnssons Järnhandel AB. År 1989 såldes den gamla stugan till ett fastighetsbolag och 1995 skulle stugan skulle rivas för att bereda plats åt en bilparkering. Hotet om detta gjorde att nio Vaggerydsbor den 19 maj 1995 träffades på Bäckalyckan. Mötet resulterade i att Waggeryds Museiförening bildades. En interimsstyrelse tillsattes med de närvarande som styrelsemedlemmar. Till ordförande utsågs Lars Erik Joakimson, Ingemar Ingefjäll blev sekreterare och Roland Emanuelsson kassör. Den nybildade föreningen såg till att huset 1995 flyttades till andra sidan Stationsgatan. Huset fick då namnet Magnisa stuga.

Förening:

Waggeryds Museiförening

Skapad av: Magnus Olsson (2018-10-11 14:52:43) Kontakta föreningen
Ändrad av: Waggeryds Museiförening (2019-04-02 17:27:57) Kontakta föreningen