Waggeryds Museiförening

Waggeryds Museiförening bildades 1995 med uppgift att bevara Magnisa stuga som var rivningshotad, samt att ge Natan Bobergs stora samlingar av dokument, foton och föremål en varaktig plats.

Föreningens verksamhetsinriktning:
– Äga och förvalta Magnisa stuga.
– Verksamhetsområdet är Vaggeryds och Götafors samhällen.
– Samla, förvara och visa föremål och dokument som berättar om förhållanden som  varit      rådande i vårt verksamhetsområde.
– Verka för kulturintresset i bygden genom studieverksamhet och offentliga samlingar.
– Dokumentera genom bokutgivning.