Locketorp Sandbäcken 2

Locketorp Sandbäcken 2
Från en tavla hos Kent Öberg. 1960 är angivet på tavlan