Locketorp Sörgården A (Hagman)

Locketorp Sörgården A (Hagman)
Sten-Erik Hjalmarsson letar efter skylten till Hagmans soldattorp som låg inne i tätt buskage.