Arbetarbostad Järnvägen Väring

Arbetarbostad Järnvägen Väring

2 vånings arbetarbostad bygdg på 40-50 talet

Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1961

Fotograf

Stockholm Aero

Källa:

Arkiv Digital