Väring Nya Bostället

Väring Nya Bostället

Huvudbyggnad idag efter gamla soldat bostaden.

Tid för bildens tillkomst

Årtal: 2019

Fotograf

Hembygdsföreningen

Källa:

Hembygdsföreningens kurs Väring Locketorps befolkning 1890 samt 1941


Förening:

Wäring-Locketorps Hembygdsförening

Skapad av: Anders Eriksson (2019-11-22 15:27:18) Kontakta föreningen
Ändrad av: Wäring-Locketorps Hembygdsförening (2020-12-06 16:50:02) Kontakta föreningen