Vill du boka byagården?


Är du intresserad av att hyra Vuono byagård? 
 

Priser: 

 500 kr/dag 

Exempel: 

Fredag kl. 10-20 —> 500 kr 

Fredag-Lördag —> 1 000 kr

Fredag-Söndag —> 1 500 kr

Vid uthyrning av enstaka timmar —> 100 kr

OBS! Efter kl. 20.00 hyrs lokalen per dygn.
 

 

 

             

 

Editerad av: Monica Perdal Täikkö (2020-01-09 16:54:31)