Projekt med stöd av EU och Länsstyrelsen

Under 2018 kommer Hembygdsgården och den Historiska Telegrafen att renoveras med stöd av EUs landsbygdsprogram och Länsstyrelsen i Norrbotten. Bland annat ska taket på Hembygdsgården bytas, samt skorstenar, tak och fasad på Historiska Telegrafen restaureras. På detta vis bevaras två av Vuollerims äldsta och kulturhistoriskt intressanta byggnader för framtiden.