Historik

Vuollerims Hembygdsförening bildades 1987 för att köpa och rädda ”Boströmsgården” – en av Vuollerims äldsta byggnader – från att hamna i kåkstan i Malmberget. Ägaren, Folke Sundqvist, skulle uppföra ett nytt hus på platsen där gården stod. Därför behövde gården flyttas så fort som möjligt.

EN GAMMAL NORRBOTTENSGÅRD
Det som idag är Vuollerims Hembygdsgård är en Norrbottensgård, typ parstuga, med en ovanlig detalj där ytterväggarna lutar svagt utåt. Gården uppfördes i mitten av 1800-talet och med sitt läge i den östra delen av byn kallades den från början Ostigården.

Familjen som bodde i huset disponerade det stora köket och en kammare, medan salen har haft många olika funktioner, bl.a. Österbergs affär, Krog och Gästgiveri. 1901 installerades Vuollerims första telefonstation med Fröken Anna Ek som den första telegrafföreståndaren, i väntan på att telegrafstationen (vid Konsum) skulle byggas. Vidare har salen använts som sjuksal under epidemier. Den uthyrdes även till begravningar, likvaka, bröllop, födelsedagsfester och dylikt.

Omkring 1920 blev salen möteslokal för den frikyrkliga väckelsen och i folkmun kallades huset för ”Arken” fram till 1934 då frikyrkan flyttade ut. Senare byggde ägaren, Ludvig Boström, om salen till en liten lägenhet – ett rum, kök och hall – och så var det fram till försäljningen då salen återställdes i sitt ursprungliga skick. Gården kallades allmänt för ”Boströmsgården” då tre generationer Boström bott i den. Författaren Lilian Ryd, som är född i gården, har gett ut en skrift där hon berättar om dess historia.

Hembygdsföreningen tog vid starten ett lån och fick även ekonomisk hjälp av bygdemedel, samt bidrag från företag och enskilda för att klara husflytten. Den största drivkraften i bildandet av Hembygdsföreningen var Helga Lundström.