Våra skrifter

Här presenterar vi de skrifter vi erbjuder till försäljning.
Den som önskar köpa en skrift kan höra av sig till
Rolf Pettersson 0733-46 49 04 [email protected]

GullbergsbananFotograf: Gullbergsbanan Gullbergsbanan.
– Timmerjärnvägen i Ljung och
Stjärnorps socknar.
Av Reine Andersson. Pris 60 :-
              NärsekletvarungtFotograf: Närsekletvarungt När seklet var ungt. Av Elsa Undemark.
20 :-
 60årFotograf: 60år Vreta klosters hembygdsförening 60 år.
En jubileumsskrift. 20 :-
  Brev från Axel von Fersen d y,
till inspektor Bengt Björkström på Ljungs säteri.
Av Henrik Jern. 20 :-
 MestomljungFotograf: Mestomljung Mest om Ljung.
Av Börje Johansson. 160 :-
Dagsvers – Bengt & Brita.
Av Bengt Lundberg och Brita Geijer Lundberg. 20 :-
 Taxa för Göta kanal. Faximilutgåva. 40 :-
   Flistad brunn – En liten historik.
Av Gösta Karlsson. Reviderad av Maria Danielsson.  20 :-
Lekslätt – En tusenårig gård i Östergötland
från hednisk tid till kristet genombrott.
Av Sigurd Engberg. 30 :-
 MilstorpFotograf: Milstorp  Milstorp. Av Inger Nilsson
SLUTSÅLD
 ArvidsbokFotograf: Arvidsbok  Arvids bok om Stjärnorp.
Av Arvid Johansson. 3:e utökade upplagan.
200:-
 AlltharförändratsFotograf: Alltharförändrats  Allt har förändrats. 200:-
 KilenstuganFotograf: Kilenstugan  Kilenstugan. Av Sven Bjärnlid. 20:-
 Så väver vi – Vävbok med garnprover.
Av Gun-Britt Andersson. 20:-
 Ljungsbro under 100 år.
Av Ingvar Johansson. 20 :-
   Elden är lös – Bergs frivilliga brandkår.
40 :-
   Runstenen vid Flistad kyrka.
Av Karl Lindahl. 20 :-
 Drabbisdal. 20 :-
Rakt i hjärtat. Av Ivan Sjögren.
15 :-
Vreta kloster
– ett kyrkligt och kuturellt centrum. 15 :-
Hitta aktivitet

Inga aktiviteter